‘Duizenden ontslagen dreigen in verzekeringsbranche’

Exterieur van het hoofdkantoor van verzekeraar Delta Lloyd, dat onlangs hard in botsing kwam met toezichthouder DNB over de onzekerheid rondom de lage rentestand. Foto ANP/Sander Koning

De komende tijd zullen vele duizenden ontslagen vallen in de Nederlandse verzekeringsbranche. Die boodschap brengt de speciale Commissie Verzekeraars vandaag naar buiten. Met name voor de levensverzekeraars is de situatie “zorgelijk”.

De commissie werd een jaar geleden ingesteld door minister Dijsselbloem van Financiën (PvdA) om onderzoek te doen naar de toekomst van verzekeraars. In het vandaag gepresenteerde rapport worden eerdere signalen dat de Nederlandse levensverzekeraars in zwaar weer verkeren bevestigd. Sinds het uitbreken van de financiële crisis zeven jaar geleden zijn zo’n 10.000 van de 60.000 banen in de branche verdwenen. Eerder gaf toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) al een soortgelijke waarschuwing.

Giftige cocktail

Reden voor de misère is een giftige cocktail van problemen. De kern is dat levensverzekeraars er nauwelijks nog in slagen nieuwe polissen te verkopen. Volgens hoogleraar Casper de Vries, tevens voorzitter van de speciale commissie, is dat nog maar 10 procent van vroeger. Dat komt onder meer door toegenomen concurrentie van banken en het feit dat regels voor levensverzekeringen zijn aangepast, maar ook door een groot “publiek wantrouwen” dat is ontstaan door de woekerpolisaffaire, aldus De Vries.

Ten slotte is er ook nog de extreem lage rente, die de beleggingsopbrengsten drukt en daarmee de winstgevendheid. Die lage rente is met name dodelijk voor verzekeraars omdat het dan – als ze maar lang genoeg laag blijft – steeds moeilijker wordt om klanten in de toekomst uit te keren wat hun is beloofd.

Minder obstakels, meer nieuwe producten

De opstellers van het rapport roepen politici op regelgeving zo te wijzigen, dat er geen obstakels meer zijn voor verzekeraars om zich aan te passen, bijvoorbeeld door nieuwe producten te introduceren. De slechte situatie heeft al tot spanningen geleid tussen sommige verzekeraars en DNB, bijvoorbeeld over de lage rente.

De toezichthouder wil dat verzekeraars ruime buffers aanhouden, voor het geval het toch misgaat. En ze moeten voorzichtig beleggen. Maar verzekeraars vinden dat ze wel wat risico moeten nemen, omdat ze anders nog moeilijker hun klanten kunnen uitbetalen. Onlangs botsten DNB en Delta Lloyd hier hard over.

Lees vandaag in NRC Handelsblad: Verzekeraars kunnen niet langer achteroverleunen (€).

    • Chris Hensen