CPB: herstel Nederlandse economie zet door, begrotingstekort op 1,8 procent

Winkelend publiek in de koopgoot van Rotterdam.
Winkelend publiek in de koopgoot van Rotterdam. Foto: ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

De economische groei in Nederland zal dit jaar op uitkomen op 1,7 procent. Het begrotingstekort komt op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit, en blijft daarmee ver onder de Europese norm van 3 procent. De Nederlandse economie profiteert van de lage stand van de euro.

Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) vanochtend bekendgemaakt in de nieuwste ramingen. De prognoses voor volgend jaar zijn ook positief: het bbp zal in 2016 met 1,8 procent groeien, en het begrotingstekort komt op 1,2 procent uit.

Werkloosheid daalt licht

Het CPB meldt dat de werkloosheid licht zal dalen naar 645.000 (7,2 procent van de beroepsbevolking). Die daling wordt volgend jaar verder doorgezet naar 635.000 (7 procent). Over 2013 lag de werkloosheid nog op 656.000. De werkloosheid is in recente cijfers van het CBS overigens weer licht gestegen.

Vorig jaar berekende het CPB dat de groei voor 2015 op 1,25 procent zou uitkomen en het tekort op 2,1 procent van het bbp. Voor 2014 werd een groei van 0,75 procent voorspeld, met een begrotingstekort van 2,9 procent.

Invloed op kabinetsplannen

De ramingen pakken zo gunstig uit door de lage koers van de euro ten opzichte van de dollar; de omvangrijke Nederlandse exportsector heeft daar veel baat bij. Daarnaast hebben de lage olieprijzen een positief effect op de ramingen van het CPB. De lage inflatie jaagt de binnenlandse bestedingen en investeringen aan.

De cijfers kunnen gevolgen hebben het kabinetsbeleid, daar de coalitie extra geld wil uittrekken voor veiligheid en voornemens is om belastinghervormingen door te voeren. Die moeten worden bekostigd uit financiële meevallers. Door de lager uitgevallen aardgasbaten is daar nog geen sprake van, waardoor het kabinet die meevallers elders moet halen. Door het terugschroeven van de aardgaswinning is het de economische groei 0,2 procentpunt lager uitgevallen.

Reactie coalitie: verdienste van kabinet

Minister Dijsselbloem (Financiën) laat weten dat de ‘vervelende maatregelen’ die eerder zijn genomen, nu hun vruchten beginnen af te werpen. De ruimte die hij nu ziet ontstaan kan worden aangewend voor verlaging van de belasting op arbeid. Zijn partijgenoot Asscher wil geen verdere bezuinigingen op zorg of sociale zekerheid, zo blijkt uit een interview met NRC Handelsblad.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zegt dat Nederland ‘op de goede weg is’ en verdedigt het kabinetsbeleid:

Steeds meer mensen vinden een baan, er worden meer huizen verkocht, mensen krijgen meer te besteden en de investeringen nemen weer toe. Er was moed voor nodig om noodzakelijke maatregelen te nemen, maar de aanpak van het kabinet heeft Nederland weer sterker gemaakt.

Ook VVD-Kamerlid Mark Harbers laat tegenover het ANP weten blij te zijn met de ramingen. Ook hij stelt dat de goede vooruitzichten de verdienste zijn van het kabinet:

“Het komt vooral doordat alle Nederlanders er de schouders onder zetten. Daardoor, en door de inspanningen van het kabinet, zijn de overheidsfinanciën weer op orde. We zien bovendien dat er steeds meer mensen aan het werk zijn. Nu is het belangrijk dat we koers houden voor een beter Nederland, zodat we ook kunnen werken aan de volgende uitdagingen: lagere belastingen en meer geld voor veiligheid.”

Oppositie: kabinet moet haast maken met hervormingen

D66, die een aantal hervormingen van het kabinet steunde, signaleert bij monde van Kamerlid Wouter Koolmees dat de hervormingen hun vruchten afwerpen. Maar:

“De belastingen nemen toe en de koopkracht staat onder druk. Daarom moet het kabinet nu echt haast maken met het verlagen van lasten op arbeid. Als er meer banen bijkomen kan de groei verder doorzetten!”

Bij GroenLinks valt fractievoorzitter Bram van Ooijk over de werkloosheid, die dit jaar op 7,2 procent van de beroepsbevolking uitkomt. Te hoog, vindt Van Ojik:

Dit is economische groei zonder banen. Hoe lang blijft het kabinet verwachten dat de markt de werkloosheid gaat oplossen? Er is snel een goede belastingherziening nodig. Niet pas na voldoende financiële meevallers.

De ramingen van het CPB:

Lees op NRCQ: De Nederlandse economie groeit weer? Afgelopen maand regende het ontslagen en In 2024 gaat het goed/middelmatig/slecht met de Nederlandse economie (€) over een door het CPB gemaakte vooruitblik van tien jaar (€).