Bewijs van racisme bij politie Ferguson

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bewijs gevonden van stelselmatige raciale vooringenomenheid en stereotypering bij de politie in Ferguson. Agenten houden zonder redelijke grond mensen aan en arresteren zonder duidelijke aanleiding. Onderzoekers stelden vast dat er sprake is van een gedragspatroon waarbij de grondwet en de federale wetten stelselmatig met voeten worden getreden. Ook bij de gemeentelijke gevangenis en rechtbank werden misstanden geconstateerd. In het rapport, dat nog niet is gepubliceerd, staat dat de politie disproportioneel vaak buitensporig geweld gebruikt tegen zwarte burgers. Zwarte autobestuurders zouden veel vaker staande gehouden worden dan blanke bestuurders. Het onderzoek naar de politiepraktijken werd ingesteld na de dood van Michael Brown afgelopen zomer. De zwarte tiener werd doodgeschoten door een blanke politieagent.

    • AP/Reuters