Muziekles op de basisschool

Komende week wordt op ruim 740 basisscholen in Nederland het lesprogramma Metropole op School gestart. Het lesmateriaal is ontwikkeld naar aanleiding van het 70-jarig jubileum van het Metropole Orkest. De leerlijn is bestemd voor groep 7 en 8. Met zes werkboeken en digitale ondersteuning via filmpjes en luisterfragmenten kunnen kinderen kennismaken met jazz, pop en wereldmuziek, en wordt hun geleerd samen muziek te maken. Het lesprogramma is al voor 41.000 leerlingen besteld. (NRC)