‘Kindermisbruik op industriële schaal’

Rondom Oxford waren in de voorbije vijftien jaar mogelijk 373 kinderen slachtoffer. „Een nationale dreiging”, zegt Cameron.

De Britse premier David Cameron wil leraren en sociaal werkers die signalen van seksueel misbruik negeren en daardoor „falen bij het beschermen van jonge kinderen” zwaar kunnen straffen. Dat zei hij op een door hem georganiseerde conferentie over kindermisbruik.

De conferentie vond plaats op de dag dat een onderzoek werd gepubliceerd naar seksueel misbruik in het Engelse graafschap Oxfordshire. Volgens het rapport zijn in de regio rondom Oxford in de afgelopen vijftien jaar mogelijk 373 kinderen het slachtoffer geworden van misbruik.

Het onderzoek in het graafschap volgde op de veroordeling in 2013 van zeven mannen in Oxford zelf die tussen 2004 en 2012 ten minste zes minderjarige meisjes, vaak met geweld, hadden gedwongen tot seks en prostitutie. Een klein jaar later bleken in het Noord-Engelse Rotherham een groep Pakistaanse mannen in een periode van zestien jaar mogelijk 1.400 kinderen te hebben misbruikt.

Steeds blijken de autoriteiten onvoldoende te hebben gereageerd op signalen van de slachtoffers zelf of uit hun omgeving. De politie liet het er vaak bij zitten omdat veel slachtoffers, uit angst, weigerden mee te werken aan een onderzoek. Sociaal werkers en leraren keken weg. Velen vonden dat de meisjes, vaak uit gebroken gezinnen, het er met hun gedrag zelf naar hadden gemaakt.

Volgens de onderzoekers in Oxfordshire was er zeker na 2005 voldoende kennis bij de politie om in te grijpen. Individuele gemeenteraadsleden, sociaal werkers en agenten hadden aan de bel getrokken. Maar met hun waarschuwingen werd niets gedaan.

Premier Cameron sprak op de conferentie gisteren van kindermisbruik „op industriële schaal”, waarbij slachtoffers werden doorgegeven van de ene groep daders naar de volgende. Hij noemde seksuele uitbuiting van kinderen een „nationale bedreiging” en eiste daarom dat het met de grootste prioriteit wordt aangepakt. Als de autoriteiten falen bij het beschermen van deze kinderen moet dat volgens Cameron „gevolgen hebben”. Hulpverleners en leraren die geen actie ondernemen als ze signalen krijgen van misbruik moeten gevangenisstraffen kunnen krijgen tot vijf jaar.

Critici zeggen dat de politici medeschuldig zijn aan de huidige situatie. Zij hebben zelf het probleem lange tijd genegeerd. „In onze hele samenleving heerst een cultuur van ontkenning”, zei oud-parlementariër Denis MacShane uit Rotherham naar aanleiding van het schandaal in zijn stad.