Kamervoorzitter is weer eens zelf het onderwerp van gesprek

Kamervoorzitter Van Miltenburg. Foto ANP/Bart Maat

Much ado about nothing.” Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) sprak de woorden gisteravond achteloos tegen een naaste medewerker, nadat de Tweede Kamer net een motie van wantrouwen tegen minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) had verworpen.

Alleen: Van Miltenburg beging een klassieke fout. Haar microfoon stond nog open. Zo kreeg haar opmerking een politieke lading, want een Kamervoorzitter hoort als onpartijdig scheidsrechter geen mening te hebben over uitspraken van het parlement. Inmiddels heeft Van Miltenburg haar excuses aangeboden aan Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), die de motie tegen Kamp had ingediend. Van Miltenburg kreeg al eens het verwijt de kant te kiezen van regeringspartijen VVD en PvdA.

Van Miltenburgs opmerking kwam aan het eind van een debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de gaswinning in Groningen. De conclusies van de OvV kwamen in dat debat niet erg uitvoerig ter sprake, omdat het kabinet er nog geen officiële reactie op heeft gegeven. Wel herhaalde minister Kamp dat het kabinet „spijt” heeft dat de veiligheid van de Groningers decennialang ondergeschikt is geweest aan het economische profijt van de gasbaten, zoals de OvV concludeert. Hij weigerde het woord ‘excuses’ te gebruiken, volgens sommige oppositiepartijen omdat de overheid dan aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade.

Het debat ging, net als drie weken geleden, vooral over de vraag of Kamp nu al definitief moet besluiten de Groningse gaskraan dit jaar verder dicht te draaien om het risico op aardbevingen te verminderen. De oppositie drong daarop aan, Kamp hield vast aan zijn voornemen pas op 1 juli te besluiten. Ook sprak hij opnieuw over de mogelijkheid om extra gas uit Rusland te importeren.

    • Thijs Niemantsverdriet