De slordige loonadministratie van het taxibedrijf

Wie? Een taxichauffeur versus Taxi- en Personenvervoer Oost Nederland (TPON)

Wat? Kort geding over loondoorbetaling, ontslag en ziekte

Waar? Kantonrechter Almelo

Wanneer? 5 februari 2015

Illustratie Lotte Klaver

Waarom

De taxichauffeur kreeg maar geen loon van TPON. Op 24 mei 2014 sms’te hij daarom naar zijn baas: ‘Heb ik het niet dit weekend nog niet op mijn rekening staan dan zal ik deze week vanaf maandag niet meer rijden voor u.’ De baas stuurde het volgende bericht terug: ‘Dan. Hoef je niet meer te rijden vanaf maandag. Einde deze maand wordt alles overgemaakt. Ben ik duidelijk of moet ik het nog een keer herhalen.’ De dag erna meldt de chauffeur zich ziek. De chauffeur zegt dat hij in maart 700 euro cash heeft ontvangen, in april niks en in mei 500 euro cash. Hij heeft geen loonstrookjes gekregen en weet dus niet precies wat hij nog moet krijgen.

De eis

Inmiddels wil de chauffeur de loonstrookjes weleens zien, ook eist hij loondoorbetaling tijdens zijn ziekte van mei tot en met november 2014. Hij schat dit bedrag op dik 8.400 euro. TPON maakt het er niet duidelijker op. Het taxibedrijf vindt de zaak ook te complex voor een kort geding. De chauffeur zou zijn loon hebben verrekend met de betalingen van zijn klanten. Wat hij dan nog tegoed had, werd via salaris door TPON uitbetaald. Volgens TPON kloppen de weekstaten niet en heeft de chauffeur ontslag genomen op 24 mei. Ook zou hij niet echt ziek zijn, want op Facebook was te zien dat hij nog als dj had gewerkt.

De uitspraak

De loonspecificaties die TPON op de zitting laat zien, blijken niet te kloppen. De kantonrechter moet op basis van de weekstaten, het uurloon en het al uitbetaalde loon in cash schatten waar de chauffeur recht op heeft. Hij komt uit op 1.500 euro. Hij veroordeelt TPON ook de loonspecificatie aan de chauffeur te verstrekken. Er was geen sprake van ontslag, vindt de rechter, de sms van de chauffeur kun je ook lezen als niet werken tot er is betaald. Toch krijgt de chauffeur geen loondoorbetaling bij ziekte, want hij heeft geen deskundige ingeschakeld om een oordeel te vellen over zijn medische toestand. TPON heeft overigens ook geen bedrijfsarts naar de chauffeur laten kijken.

Voor een gedetailleerdere uitspraak zullen de partijen een bodemprocedure moeten voeren. In dit kort geding veroordeelt de kantonrechter TPON tot de betaling van 1.500 euro aan achterstallig loon en het aanleveren van de salarisspecificatie. De partijen moeten hun eigen proceskosten betalen.

    • Alex van der Hulst