Brieven

Spong misbruikt ons boek

Op 23 februari schreven Spong c.s. over het cannabisbeleid. Deze advocaten misbruiken het boek van De Ruyver en mij over dit cannabisbeleid in Nederland en andere landen en continenten om hun grote gelijk te halen. Het is volstrekt onjuist dat wij beweren dat social cannabisclubs niet in strijd zijn met de internationale drugsverdragen. Wij stellen dat een dergelijke distributiemethode onderdeel zou kunnen zijn van een EU-voorstel om deze verdragen aan te passen. Om de coffeeshops wit te wassen gaan deze advocaten voorbij aan ernstige misdaadproblemen die in en rond deze sector spelen. Deze problemen vormen echter één van de redenen om deze shops bij een wijziging van de verdragen te vervangen door de bedoelde clubs. Ook begrijpen deze advocaten niet dat de jurisprudentie niet gaat over de houdbaarheid van het gedoogbeleid maar over de manier waarop de overheid dit beleid somtijds uitvoert. De rechters beseffen wel dat zonder verdragswijziging een ingrijpende herziening van het cannabisbeleid niet mogelijk is. Al dit soort manipulaties en missers zijn overigens typerend voor de kruisvaarders die een redelijke discussie over dit beleid in ons land onmogelijk maken.

Auteurs van De derde weg; een pleidooi voor een evenwichtig cannabisbeleid

Ganzen

Hoeders van de veiligheid

Het buitensporig en onnatuurlijk aantal ganzen in dit land wordt gezien als overlast. De Romeinen hadden ooit het verstandige en praktische inzicht om deze vogels te werk te stellen als bewakers van hun Capitool. Ik ben geen ornitholoog, maar ik durf te zeggen dat de gans gedurende de laatste 2000 jaar geen enkele fysieke of psychische ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het brutale en nerveuze karakter van deze soort is onverminderd en waarom zouden wij daar geen gebruik van maken als natuurlijke bescherming tegen misdaad of terrorisme? Wat let ons?

E.T. Scheltinga Koopman

Correcties en aanvullingen

Van Rey was wethouder

In VVD lost één kwestie op, nog twee te gaan(28/2, p. 4) staat de VVD’er Jos van Rey gedeputeerde was in Limburg. Dat is onjuist, hij was daar wethouder.

    • E.T. Scheltinga Koopman
    • Cyrille Fijnaut
    • Brice de Ruyver