Dumping aan banden

Mooie klus op het bouwterrein van een kerncentrale in Eurojoki in Finland, moeten ze bij het Poolse bedrijf Elektrobudowa Spólka Akcyjna hebben gedacht. Daar sturen we 186 werknemers heen, op onze – Poolse – arbeidsvoorwaarden.

Maar ze hadden buiten de Finse vakbond Sähköalojen ammattiliitto ry gerekend, bij wie de Poolse werknemers zich na aankomst massaal aansloten en die zich inzette voor hun belangen. Lees: beloning naar Finse maatstaven. De bond claimde ruim 6,6 miljoen euro van het Poolse bedrijf om het gat te dichten dat in 2011 en 2012 was ontstaan tussen het bedrag de Polen van hun baas hadden gekregen en het bedrag waarop ze in Finland aanspraak maakten. In hoger beroep belandde het geschil bij het Europees Hof.

Detacheerders moeten zich in beginsel houden aan de arbeidsvoorwaarden van hun werkland. Maar dat werkland mag het vrije verkeer van diensten in Europa niet frustreren met afspraken die zijn arbeidsmarkt afschermen.

Tegen die achtergrond greep het Hof deze zaak half februari aan om de „minimale beschermingsregels” tegen sociale dumping uit het Europees verdrag nader te preciseren. En die komen erop neer dat detacheerders ten minste het minimumloon van het gastland moeten berekenen en daar bovenop sociale premies moet afdragen en reistijdvergoedingen moet verstrekken. Verder bepaalde het Hof dat zij kosten van huisvesting en maaltijden mogen inhouden op dit minimumloon en dat gedetacheerde werknemers recht hebben op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon.