Minder criminaliteit zorgt niet voor evenredig lager ‘onveiligheidsgevoel’

Een inbreker opent met een pasje of een stuk plastic een voordeur Foto ANP / Jerry Lampen

Het aantal Nederlanders dat de afgelopen tien jaar slachtoffer zegt te zijn geweest van criminaliteit is met dertig procent afgenomen. De onveiligheidsgevoelens namen in dezelfde periode ook af, maar wel iets minder sterk: een afname van ruim een kwart.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en gemeenten.

In 2014 zegt twee op de tien mensen slachtoffer te zijn geweest van veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme. In 2005 was dat nog drie op de tien Het CBS:

“Het sterkst is de daling van vandalisme, gevolgd door vermogensdelicten zoals inbraak en diefstal, en geweldsdelicten zoals mishandeling of bedreiging.”

De gevoelde daling van de criminaliteit wordt gestaafd door de door de politie geregistreerde cijfers over misdrijven.

Het percentage Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt, bedroeg in 2005 48 procent. In 2014 is dat volgens het onderzoek gedaald tot 36 procent.

Grafiek CBS

Grafiek CBS

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal slachtoffers van criminaliteit en de ervaren onveiligheid in de vier grote steden hoger ligt dan in andere, minder verstedelijkte gebieden:

“In bijvoorbeeld Amsterdam Noord, Amsterdam West en Rotterdam Stad werd in 2014 ruim 30 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder met dit soort delicten geconfronteerd, tegen minder dan 15 procent in de districten Noord en Midden Limburg, Noord en Oost Gelderland en Drenthe.”

    • Eva Smal