Sudeten-Duitsers eisen niet langer terugkeer

De Sudeten-Duitsers eisen niet langer hun ‘Heimat’, hun land van herkomst, terug. Ook zien ze af van restitutie en schadevergoeding door Tsjechië. Dit weekend heeft de ‘Landsmannschaft’, de vereniging van Sudeten-Duitsers, in München besloten alle claims te laten vallen.

Ruim drie miljoen Sudeten-Duitsers werden na de Tweede Wereldoorlog op een gewelddadige manier verdreven uit Tsjechoslowakije. Zij hadden in 1938 de annexatie van hun leefgebied, in het noorden van het huidige Tsjechië, door de nazi’s toegejuicht.

De Sudeten-Duitsers hebben altijd aan het recht op terugkeer vastgehouden. Decennialang heeft dat geleid tot spanningen tussen Duitsland en Tsjechoslowakije – en later Tsjechië. Zo wilde de Tsjechische president Václav Klaus in 2009 het Verdrag van Lissabon pas ondertekenen toen zeker was dat het bijbehorende Handvest van Grondrechten niet zou gelden voor claims van ‘Sudeten-Duitsers’.

In hun nieuwe beginselverklaring erkennen de Sudeten-Duitsers hun ‘medeverantwoordelijkheid’ tijdens de oorlog voor ‘de vervolging van en moord op Sudeten en Tsjechen’ die zich tegen de nazi’s verzetten.

De Landsmannschaft wil zich voortaan in algemene zin inzetten voor ‘het zelfbestemmingsrecht’ voor volken en volksgroepen.