Hexenwahn

ZDF, 22.05-22.35u.

In Hexenwahn - Die Dokumentation uit 2014 wordt gezocht naar de oorzaken van heksenvervolging. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt was heksenvervolging niet alleen een verschijnsel van de Middeleeuwen en heeft in Europa naar schatting ongeveer 100.000 mensen het leven gekost.

Tijdens de vroege Nieuwe Tijd, vanaf het jaar 1500, belandden vooral in Duitsland vele slachtoffers van heksenvervolgingen op de brandstapel. Centrum van deze heksenvervolgingen was het streng katholieke Bamberg. Onder bisschop Fuchs von Dornheim werd bijna de hele stadsraad van hekserij beschuldigd en gedood.

Het grootste heksenproces in de geschiedenis van Nederland vond plaats in 1613 in Roermond. Daar werden 64 heksen tot de brandstapel veroordeeld en op de Galgenberg verbrand, toegestaan door het stadsbestuur.

Bewaard gebleven processtukken geven een ontnuchterende kijk in de onderzoeksmethoden en strafpraktijk van die tijd. Deze documenten getuigen van gruwelijke praktijken die bewijzen dat heksenvervolgingen niet beperkt waren tot de middeleeuwen, en dat het niet enkel kruidenvrouwtjes waren die geëxecuteerd werden.