Financieel activist Lakeman dreigt accountant KPMG met tuchtklacht

Wat doe je als klagende partij als de bank niet doet wat jij wil? Dan zet je gewoon de accountant van de bank onder druk.

Afgelopen week stuurde de Stichting Swapschade een persbericht uit waarin zij KPMG alvast dreigt met een tuchtzaak als zij goedkeuring geeft aan het nog te verschijnen jaarverslag van ABN Amro over 2014. KPMG is de controlerend accountant van ABN.

De Stichting, geleid door financieel activist Pieter Lakeman, verwacht dat het accountantskantoor een jaarverslag van ABN Amro zal goedkeuren waarin de bank „onvoldoende inzicht” geeft over „de risico’s” van mogelijke schadeclaims over renteswaps. Als dat inderdaad gebeurt, stapt de stichting naar de tuchtrechter, aldus Lakeman.

Renteswaps zijn financiële producten die ondernemers moeten beschermen tegen een stijgende rente. ABN Amro heeft in de jaren 2005 tot 2008 veelvuldig van die producten verkocht. Maar de rente is sinds de crisis juist sterk gedaald, waardoor veel renteswaps voor klanten een financiële molensteen zijn geworden.

Lakeman stelt dat ABN Amro (net als andere banken overigens) klanten heeft misleid, zo niet „bedrogen”. Twee weken geleden dagvaardde hij de bank om namens een aantal ondernemers een schadevergoeding te eisen.

De stichting vermoedt dat ABN Amro de risico’s van deze en andere schadeclaims in het jaarverslag gaat bagatelliseren, terwijl er in werkelijkheid een groot probleem zou bestaan. Sterker, de stichting stelt zelfs dat als ABN Amro gedupeerden nu al gegeven zou hebben waar zij recht op hebben, de bank in 2014 een verlies had geboekt (in plaats van een winst van 1 miljard euro). Volgens de stichting kan de totale schade voor ABN Amro oplopen tot 3,65 miljard euro.

Voor ABN Amro is de renteswapkwestie een gevoelige. De bank hoopt dit jaar terug te keren naar de beurs. Potentiële beleggers kijken daarbij echter naar mogelijke risico’s op claims. Als die groot zijn, kan dat de prijs drukken.