Ik heb een SGP’er nog nooit horen pleiten voor onthoofden

Politicus Sybrand Buma wil verheerlijken van terrorisme strafbaar stellen. Frits Hoekstra is tegen. Hij beargumenteert dit onder andere door het vergelijken van jihadsupporters met SGP’ers. Ik heb nooit SGP-leiders horen pleiten voor terroristisch geweld, afhakken van handen, onthoofden van andersdenkenden of het stenigen van overspelige vrouwen. Ik vind religies achterhaald. En het wijzen naar de huidige SGP om begrip te vragen voor de middeleeuwse misdaden van radicale moslims is absurd.

Hoekstra ziet geen verschil tussen een condoleancebezoek aan een land met de doodstraf, en het werven van aanhang voor een groep koppensnellers die de oorlog heeft verklaard aan iedereen die niet hun versie van de islam aanhangt.

Een derde argument van de ex-BVD’er berust op de gedachte dat je het vuil van de een kunt wassen met dat van de ander. Hij wijst op fouten die door westerse coalities werden gemaakt bij het ingrijpen in enkele moslimlanden. Dat gebeurde wel in reactie op terreur, onderdrukking, genocide en oorlogsmisdaden. Bij die coalitie waren trouwens altijd Arabische landen betrokken.

Misschien heeft Hoekstra gelijk dat je foute ideeën niet kunt uitroeien met bombardementen. Zet dan de tegenaanval in met betere ideeën, betere filmpjes om de propaganda van het kalifaat te ontkrachten. Hoekstra wil dat wij ons in de islam verdiepen en onze aandacht richten op overeenkomsten in normen en waarden. Die zijn er in overvloed. Geen wonder, want islam en christendom zijn aftakkingen van dezelfde joodse boom. Maar het is niet verstandig onze ogen te sluiten voor de gigantische verschillen tussen de gevaarlijke leerstellingen van het nieuwe kalifaat en westerse kernwaarden. Die worden overigens door veel mensen in moslimlanden bewonderd, gewenst en nagestreefd. Bovendien wijzen veel moslims de ideeën van het kalifaat af.

Laat zien wie deze oorlogszuchtige onderdrukkers en criminelen zijn. Toon hun hypocrisie hun letterlijke, maar vulgaire uitleg van de Koran. Leer van de mensen die ontwaakt zijn uit de roes van het radicalisme. Steeds vaker dragen zij hun nieuwe inzichten uit op radio en TV. Als we begrijpen wat mensen gemakkelijk doet radicaliseren en wat mensen helpt ontradicaliseren, kunnen we de strijd tegen de gewelddadige jihad voeren. Het opiniestuk van Frits Hoekstra helpt niet, want zijn beschuldigende vinger richting westerse coalitie ondersteunt juist de eenzijdige en goedkope propaganda van jihadisten.

em. hoogleraar Sociologie

Correcties en aanvullingen

Nieuwe heup

Het in Snel ziekenhuis uit met nieuwe heup is riskant (26/2, p. 19) vermelde onderzoek is alleen gedaan bij patiënten met een gebroken heup. Mensen die een heupvervanging wegens slijtage ondergaan, zijn gezonder, verlaten sneller het ziekenhuis en hoeven niet te vrezen.

    • Mart-Jan de Jong