Ook christenen in Irak spreken Aramees en hun taal is bedreigd

Uw artikel over Aramees is interessant (‘Aramees: eeuwenlang dé taal in het Nabije Oosten’, Wetenschapsbijlage 14&15 februari). Maar ik denk dat de koppenmaker niet met de geïnterviewde heeft geverifieerd waar heden ten dage nog Aramees wordt gesproken.

In ieder geval wordt het in een veel groter gebied gesproken dan in „enkele dorpen in Syrië”. Met name onder christenen in Irak, geconcentreerd in de provincie Nineveh, zijn grotere gemeenschappen die varianten spreken. Door de vervolging van christenen door IS raken deze gemeenschappen ontworteld en het Aramees is daardoor een acuut bedreigde taal geworden.

    • Gerard Lucius