3 vragen over de PVV

Wat staat er op het spel voor de PVV bij de verkiezingen in de provincie en Eerste Kamer?

1 Wat is het belangrijkste campagnepunt van de PVV?

In de provincie: islam en windmolens. De PVV maakt in de meeste provincies van de islam hoofdthema van haar campagne. Nieuw voor de partij is dat provinciale afdelingen hierin eigen keuzes maken. Waar bij voorbeeld Gelderland inzet op ‘de-islamisering’ van de provincie, oordeelt de Friesland dat de islam geen thema voor provinciale politiek is. Ook zijn er verschillen tussen provinciale afdelingen over het hoofddoekjesverbod voor ambtenaren. In bijna alle provincies is weerstand tegen de bouw van windmolens een groot PVV-punt.

In de Eerste Kamer: islam en EU en verzet tegen dit kabinet. De PVV-fractie, nu tien zetels groot, bevindt zich ideologisch op één lijn met partijleider Wilders, maar verschilt sterk in stijl van hem.

2 Welk tactische en strategische keuzes moet de partij maken?

Voor de PVV is er weinig te kiezen: in de meeste provincies is de partij nog altijd geen serieuze bestuurspartij. Hoewel PVV’ers voorzien dat zij in Limburg opnieuw in het bestuur kunnen komen – ook al liep dit in de vorige periode slecht af. In de Eerste Kamer speelt de PVV zelden een doorslaggevende rol. De PVV opereert daar als een oppositiepartij die zich in de meeste gevallen isoleert van de andere partijen.

3 Hoe zijn de vooruitzichten voor de PVV?

De partij staat er voortreffelijk in de meeste nationale peilingen: koploper dan wel mede-koploper (met D66). Ook in sommige provincies – Limburg, Flevoland – zijn de electorale vooruitzichten ronduit goed. In sommige afdelingen bestaat de ambitie mee te gaan besturen. Partijleider Wilders was daar in het verleden sceptisch over. Maar volgens bronnen in de partij is hij bereid opnieuw experimenten met PVV-bestuurders aan te gaan. Waarbij hij dan zelf nadrukkelijk afstand zal houden van zijn partijgenoten.