Overlevenden getto’s krijgen Duits pensioen

Overlevenden van de nazigetto's in Polen kunnen voortaan een pensioen uit Duitsland ontvangen. De Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, heeft unaniem het verdrag dat de Duitse en Poolse regering eind vorig jaar daarover sloten, goedgekeurd.

Door het verdrag kan Duitsland ook een pensioen uitkeren aan mensen die op Pools grondgebied van wonen. Dat was juridisch tot nu toe niet mogelijk. De nazi's hebben honderdduizenden Poolse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog opgesloten in getto's. In 1943 brak in het getto in Warschau, waar 450.000 Joden vastzaten, een opstand uit die door de Duitse bezetters bloedig werd neergeslagen. Zevenduizend Joodse strijders werden tijdens de gevechten gedood en nog eens zesduizend levend verbrand of vergast.