Rechtszaak na AIVD-bericht over radicale vrijwilliger stichting

Volgens de AIVD zette een vrijwilliger van een stichting voor betere integratie van vrouwen aan tot radicalisering. De stichting denkt van niet.

Burgemeester Van der Laan (PvdA) heeft niet onrechtmatig gehandeld door in de gemeenteraad te spreken over een vrijwilliger van een stichting, die radicaal gedachtegoed zou hebben verspreid. Stichting Oogappel had in een kort geding om een rectificatie gevraagd. De rechter wees dat af.

Het conflict tussen Stichting Oogappel uit Nieuw-West en de gemeente ontstond in 2013 door een bericht van de AIVD aan de burgemeester. Daarin stond dat een vrijwilliger van de stichting, die is opgericht om de integratie van vrouwen te verbeteren, radicaal gedachtegoed verspreidde. De vrouw gaf les aan groepen moslima’s en streefde volgens het bericht „naar de letterlijke toepassing van de Koran”. Ze zou haar leerlingen er onder meer toe hebben aangezet een echtscheiding aan te vragen wanneer hun man zich niet hield aan de streng islamitische leer. Eén vrouw zou dit daadwerkelijk hebben gedaan, omdat haar man niet vijf keer per dag bad.

Stichting Oogappel onderschreef het AIVD-bericht na eigen onderzoek niet. De geheime dienst zou zich baseren op valse informatie, van mensen die de stichting zwart wilden maken. Van der Laan zei echter na wederhoor niet anders te kunnen dan een subsidieaanvraag af te wijzen. Ook het huurcontract van Oogappel werd door de verhuurder ontbonden, „op last van de lokale overheid”.

Van der Laan liet zich over de kwestie uit in een commissievergadering, zonder de stichting bij naam te noemen. Het Parool achterhaalde dat het om Oogappel ging. De stichting eiste een rectificatie, vanwege imagoschade en omdat andere door de gemeente gesubsidieerde instellingen niet meer met de stichting willen samenwerken.