Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Protesteer tegen verramsjing van de geesteswetenschap

Bulkresearch, valorisatie, rendementsdenken. Bezetters UvA luiden ommezwaai naar excellentie in, aldus Willem Melching en Niek Pas.

Illustratie Nate Beeler

Bulkresearch,  valorisatie, rendementsdenken. Bezetters UvA luiden ommezwaai naar excellentie in, aldus Willem Melching en Niek Pas.

Verrassend waren de bezettingen van Bungehuis en Maagdenhuis. De eisen van bezetterscollectief ‘De Nieuwe Universiteit’ schoten alle kanten op: voor een democratische bestuursstructuur, autonomie, tegen rendementsdenken en marktwerking, tegen de tijdelijke contractcultuur.

Toch slaagden de bezetters in het creëren van een politiek momentum. Net als de regenteske voorgangers uit de jaren zestig trapte het UvA-bestuur in de valkuil. Ze dreigde met een rechtsgang. Natuurlijk wel als eigentijdse vorm van repressieve tolerantie vergezeld van de neoliberale mantra „dat we er samen wel uit zouden komen”. Terwijl de bezetters zich niet lieten verleiden door deze holle beleidsretoriek groeide de solidariteit: 300 wetenschappers uit binnen- en buitenland ondersteunden het protest.

De geest blijft uit de fles. De protestacties zijn een verbreding van de onrust die in oktober aan de faculteit der geesteswetenschappen ontkiemde. Die stond plotseling fors in het rood. Een reorganisatie en bezuinigingsronde, aangekondigd als ‘Profiel 2016’, moesten het tij keren. Studierendement moest omhoog, gedwongen ontslagen werden niet uitgesloten, het aantal opleidingen en vakken teruggeschroefd.

Dat deze reorganisatie neerkwam op het – zonder overleg – afschaffen van de klassieke faculteit zoals we die kennen, leek de bestuurders niet te deren. Blijkbaar zagen zij de verwoesting van een kerngezonde faculteit als krachtdadig bestuur. Protesten van staf, personeel en studenten maakten een einde aan deze strategie van de verschroeide aarde. Onder deze druk ging het plan van tafel en kwam een dialoog op gang. Maar dat de bestuurders hun kostbaarste goed – vertrouwen – hadden verkwanseld blijkt uit de bezettingen.

Willem Melching en Niek Pas werken op de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.

Lees vanmiddag verder in NRC Handelsblad: ‘Protesteer tegen verramsjing van de geesteswetenschap’ (€)