Maatregelen meeuwen

Stadsdeel West gaat maatregelen nemen tegen de overlast van meeuwen. In de Lucellestraat gaat het op de daken silhouetten van roofvogels plaatsen, zodat meeuwen er niet meer zullen broeden. De vogelsoort maakt meestal nestjes op platte daken. In West staan al broodcontainers zodat bewoners ze niet meer voeren. Het opgehaalde brood wordt gerecycled tot diervoeding.