In het midden

Vul in en ontdek wie of wat er midden in het nieuws staat © Studio Steenhuis, studiosteenhuis.nl

Horizontaal

1. ‘Nieuwe onderhandelingen over akkoord __’ 5. Zonderling 10. __ Gardner, filmster 11. Pannenkoekengerecht 13. Komt mettertijd 14. Werpt in de richting van Blaricum of Bussum 15. Eric __, Monty Python 16. Die van Hotel California 23. Past voor jager of bezopen 25. Zat naast Di in de taxi 27. Daar is het fashionweek 29. Moderne walkman 30. Zijn middel is een schoonheidsideaal 31. La __ en rose 32. Zelftucht 33. Viseter

Verticaal

1. Fantasykaartspel 2. Gaf twee miljoen uit aan ICT-advies 3. Campbell of Watts 4. Gerecht met tien poten 5. Staat op Pinkpop 6. Is koffie met whiskey 7. Fortuinlijk martelwerktuig 8. Is over de top 9. Positieve boodschap 12. Bid! 17. __ Rueb, beeldhouwster (voor het Olympisch Stadion) 18. Verduistering 19. Op zoek naar een reu 20. Zich Joods noemende fanaten 21. Tequilaplant 22. Von Trier, Bohr en Schöne 24. Past voor schets of olie 25. Wordt nog zelden ingeraamd 26. ‘What's up __?’ 28. Luchtige houding

Oplossing van gisteren

Horizontaal: 1. AROMA 5. DEFTIG 9. HANGAR 11. UI 12. STASI 14. FAKKELS 17. OEROS 18. MANU 22. HONT 23. CHOKE 24. BEMINDE 26. KIOSK 27. AS 28. INTIMI 29. DOETJE 30. NATIE

Verticaal 1. ALSOF 2. OHARA 3. MASOCHIST 4. ANISTON 5. DRAAK 6. FUKUSHIMA 7. TIE 8. GAS 10. AFMETEN 13. TERRE 15. KNOCKIN 16. LOEKS 19. INDIE 20. TOOIT 21. NEKTE 24. BAD 25. MAE

In het midden: FRACTIEKOSTEN