De dikke Steinz

Wie het totale aanbod op de markt van de wereldliteratuur wil bijhouden zou iedere dag honderden nieuwe boeken moeten lezen, een hoeveelheid waardoor bij menigeen de moed zo ver in de schoenen zinkt dat boekwinkels en bibliotheken gemeden worden.

Maar zo onbenaderbaar als het lijkt is die gigantische boekenberg nu ook weer niet, want goede schrijvers kennen het verleden, nemen dat tot zich, bouwen daar met hun eigen werk op voort en beïnvloeden daarmee weer latere generaties. In Steinz. Gids voor de wereldliteratuur, leggen vader Pieter en dochter Jet Steinz de structuur van dit wereldwijde netwerk bloot aan de hand van 416 korte biografieën van belangrijke schrijvers en 104 samenvattingen van hun soms eenmalige meesterwerken en scheppen zo een uitstekende handleiding met legio heldere routebeschrijvingen door het literaire landschap. Verwijzingen naar andere kunstvormen als film en muziek, en een vermenging van hoge en lage cultuur worden niet vermeden.

Wie bijvoorbeeld is geïnteresseerd in de positie en de betekenis van Marten Toonder – terecht in het corps opgenomen – vindt in het register van de gids een verwijzing naar bladzijde 90. Daar staan diens werken over Heer Bommel naast Laurence Sternes Tristram Shandy opgenomen in het lijstje met ‘cervantesken’ die direct zijn beïnvloed door Miguel de Cervantes’ Don Quichot. Op dezelfde bladzijde staan Desiderius Erasmus’ Lof der Zotheid en François Rabelais’ Gargantua et Pantagruel vermeld als werken die juist van invloed zijn geweest op Don Quichot. Als dan ook nog de suggesties worden opgevolgd voor de boeken die na Cervantes’ ridderroman gelezen kunnen worden, waaronder Ulysses van James Joyce en Lolita van Vladimir Nabokov, dan zullen de komende zomervakanties en lange winteravonden vervuld van veel moois aan ons voorbijgaan.

Als we ons dan ook nog realiseren dat Ulysses elders weer toegang geeft tot het werk van Homerus en A.F.Th van der Heijden, dan kunnen we vele zomers en winters leerzaam lezend en genoeglijk quizzend doorbrengen.

    • André Klukhuhn