Als ik Imam was: Jodenhaat is echt onacceptabel

In de serie Als ik imam was predikt Hanina Ajarai het geloof dat zij belijdt. Deze week schrijft ze over de relatie tussen de islam en het jodendom.

In de naam van God, de Barmhartige, de Erbarmer,

Wie van jullie heeft weleens koosjer gegeten? Niemand? Halal eten is voor de vrome

moslim uiterst belangrijk, maar weinigen weten dat eten bereid volgens de joodse spijswetten ook toegestaan is. Het staat letterlijk in de Koran. Van alle grote godsdiensten vertoont het jodendom de meeste gelijkenissen met de islam. Het geloof in één God, de profeten Abraham en Mozes, de religieuze regels die doorgedrongen zijn tot alle aspecten van het leven.

Hoe triest is het dan te moeten constateren dat juist wij moslims zo rabiaat antisemitisch zijn? Waarom voelde de dader in Kopenhagen zich verplicht een synagoge aan te vallen? We kunnen als moslims over veel onderwerpen discussiëren: is de hoofddoek of zelfs de gezichtssluier verplicht of niet, mag je een, twee of nog meer vrouwen trouwen, moet je eerstgeborene Mohammed heten? Maar over antisemitisme bestaat al een heel duidelijk en sluitend antwoord: nergens in de islam wordt antisemitisme of de haat van een specifieke bevolkingsgroep opgedragen of zelfs maar gerechtvaardigd. Nergens!

De Koran heeft het een paar keer over het Joodse volk. Ze worden ‘mensen van het boek’ genoemd, een benaming waar ook christenen onder vallen omdat er in beide gevallen een geschrift is geopenbaard. Ze worden ook ‘kinderen van Israël’ genoemd. In enkele gevallen krijgen ze ervan langs, jazeker. Maar dan heeft God het over ‘sommigen onder hen’ die de boodschap van God destijds al de rug toekeerden. Die verzen kunnen niet gelezen worden zonder hun historische context. Bovendien gaat God even hard tekeer tegen de moslims ten tijde van profeet Mohammed, vrede zij met hem, die hem verraadden. Veel van wat er toen gebeurde, was politiek gemotiveerd en moet dus in dat licht gezien worden.

Het punt is, lieve gelovigen, luister niet naar mensen die legitimiteit in de Koran zeggen te vinden voor hun Jodenhaat. Het is onacceptabel. Voor de zekerheid zegt God het ook zelf:

Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen. (60:8)

Het is bovendien ook niet in de geest van de profeet, vzmh. Kennen jullie de overlevering niet waarin over hem wordt gezegd dat hij eens opstond uit respect toen een begrafenisstoet voorbijkwam? De overledene was een Joodse man. Een aanwezige vroeg: „Waarom staat u op voor een Joodse begrafenisstoet?” De profeet, vzmh, antwoordde: „Hij is toch een mens?”

Hij had nota bene een Joodse vrouw getrouwd om de relaties met een van de Joodse stammen te bekrachtigen.

Eenieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om elke vorm van antisemitisme, impliciet of expliciet, uit de islamitische gemeenschap te bannen. Wees zeer voorzichtig wanneer je de Israël-Palestina oorlog bespreekt. Wat de staat Israël doet, is de Joodse gemeenschap als geheel op geen enkele manier aan te rekenen. Stel je voor zeg, dat ik aangesproken word op wat Saoedi-Arabië of, nog erger, IS allemaal uitspookt. Ik zou in woede uitbarsten.

En neem de opdracht van God ter harte:

O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. (49:13)

    • Hanina Ajarai