Opstelten gaat tegen rechter in over immuniteit octrooibureau

Minister Ivo Opstelten (Justitie, VVD) gaat in tegen een uitspraak van het Haagse gerechtshof over de Europese Octrooiorganisatie (EOO). De EOO heeft contact geblokkeerd tussen vakbonden en medewerkers van het Europees Octrooibureau (EOB, het uitvoerend orgaan van de EOO). Volgens het hof schendt de EOO, gevestigd in Rijswijk, daarmee fundamentele werknemersrechten. Opstelten stelt dat de EOO als internationale organisatie immuniteit geniet. Hij heeft bevolen het arrest niet uit te voeren. (NRC)