Docenten sluiten zich aan bij opstandige studenten

Het probleem bij de UvA ligt dieper, zeggen docenten. De studenten krijgen bijval in hun protest.

Ontevreden studenten demonstreren voor het Maagdenhuis. De protestmars eindigde gisteren in een bezetting. Foto Olivier Middendorp

Dymph van den Boom, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, is de laatste dagen vaak herinnerd aan haar rede van 2013. Daarin pleitte ze voor een universiteit die studenten leert zelf kritisch te denken. De term die ze destijds gebruikte: competente rebellen.

Twee jaar later heeft het bestuur van de UvA zijn handen vol aan opstandige studenten, die eerst het Bungehuis hebben bezet, en nu het Maagdenhuis. De thema’s van de demonstranten raken elke universiteit, en ook de politiek. De oproep voor meer democratie in het hoger onderwijs wordt ook elders overgenomen.

De eisen voor meer inspraak, openheid en democratie in het hoger onderwijs zijn al overgenomen door FNV-bonden Jong en Overheid, de Jonge Socialisten, de SP en GroenLinks. Hoogleraren en docenten van andere universiteiten laten op sociale media ook hun steun blijken.

Onder de demonstranten in het Maagdenhuis bevonden zich vannacht ook enkele docenten. De betrokkenheid van het docentenkorps bij het protest is volgens verschillende leden weer groeiende. Zij waren vorig jaar de eersten die aan de bel trokken over de bezuinigingen bij de faculteit geesteswetenschappen.

Samen naar Den Haag

Bij de bezetting van het Bungehuis hebben ze zich grotendeels afzijdig gehouden. Maar nu sluiten meer zich, al dan niet fysiek, aan bij de demonstranten. Guy Geltner, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, probeerde nadrukkelijk het bestuur over te halen naar de kant van de demonstranten. „Waarom gaan we niet samen naar Den Haag”, vroeg hij aan bestuursvoorzitter Louise Gunning. „Ze zijn het eens met bijna al onze eisen”, zei hij later. „Maar ze zien niet dat er een probleem is dat dieper ligt dan de kwestie bij geesteswetenschappen.”

Vanmiddag sprak minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) in Den Haag een uur met vertegenwoordigers van studentenbonden LSVb en ISO, medezeggenschapsorganen van de UvA en bezetters van de Amsterdamse universiteitpanden. De afspraak daarvoor was al gemaakt voor de inval van het Maagdenhuis, zegt ISO-bestuurslid Rosanne Broekhuizen. „Een formele agenda is er niet. De bedoeling is echt de mening van de studenten te verwoorden.”

Bussemaker zal ook nog antwoorden op Kamervragen over de bezetting van onder anderen Jasper van Dijk (SP), die heeft opgeroepen tot een referendum over het aanblijven van het UvA-bestuur. De minister zal later ook een brief sturen naar de Kamer over de oproep van de studenten.

Maar niet alleen studenten pleiten voor een nieuw universitair model. Ook de kritische wetenschappers van Science in Transition en Beter Onderwijs Nederland zijn ontevreden over onder meer de mate van inspraak en de criteria van financiering van het onderwijs, al zijn hun opvattingen over verandering niet hetzelfde.

Het is zoals bezetters van Bungehuis na de ontruiming al zeiden: toezeggingen zijn niet gedaan, maar onze zorgen staan nu landelijk op de agenda.