Bijdrage aan redding SNS drukt winst bij Rabobank

Eenmalige tegenvallers zorgden voor een winstdaling bij Rabobank. De ‘stroppenpot’ voor slechte kredieten is bij de bank relatief hoog.

Rabobank heeft het afgelopen jaar mede een minder resultaat behaald doordat het 321 miljoen euro moest bijdragen aan de kosten van de nationalisatie van SNS Reaal. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde jaarcijfers van Rabobank.

Topman Wiebe Draijer, die voor de eerste keer jaarcijfers presenteerde sprak van al met al „niet onbevredigende resultaten”.

Voor de toekomst is het „echter nog onvoldoende”, benadrukte de topman. „Het moet nog beter.” Rabobank heeft „gemengde” verwachtingen voor 2015. Er zijn positieve economische vooruitzichten, als gevolg van onder meer de lage olieprijs. „Maar voor een deel van onze klanten blijft het een lastig jaar”.

‘Positief keerpunt’

De winst over 2014 kwam 8 procent lager uit: 1,8 miljard euro ten opzichte van 2 miljard in 2013. Volgens Rabo komt dat voor een belangrijk deel door de ‘SNS-heffing’. SNS Reaal werd begin 2013 genationaliseerd.

Rabobank had vorig jaar ook weinig voordeel van eenmalige meevallers, in tegenstelling tot in 2013. Toen profiteerde Rabobank nog van de verkoop van vermogensbeheerder Robeco. De opbrengst daarvan was ruim meer dan Rabobank moest betalen voor de schikking wegens de Libor-affaire (774 miljoen euro).

Rabobank benadrukte vanochtend dat zonder eenmalige mee- en tegenvallers de resultaten over 2014 beter waren dan die van 2013. De bank sprak dan ook van een „positief keerpunt”. Dat keerpunt werd volgens Rabobank mede gedreven door het voorzichtige economische herstel in Nederland.

Tegelijkertijd: de positieve resultaten waren vooral het gevolg van kostenreducties en niet zozeer van inkomstengroei. De inkomsten bleven nagenoeg stabiel.

De kostendaling is het gevolg van een grootschalige reorganisatie die Rabobank in de zomer van 2013 aankondigde. Daarbij zullen tot en met 2016 in totaal zo’n 10.000 van de 60.000 banen verdwijnen.

Slechte leningen

Dat moet een kostenreductie opleveren van jaarlijks 1,2 miljard. Volgens Rabobank ligt de reorganisatie „op schema”. De bank erkent dat het kostenniveau nog altijd „hoog” ligt. Rabobank moest ook dit jaar forse voorzieningen treffen voor verwachte verliezen op slechte kredieten.

De stroppenpot van de bank bedroeg afgelopen jaar 2,6 miljard euro, ongeveer even hoog als het jaar daarvoor. Dat niveau is fors hoger dan dat van concurrenten als ABN Amro en ING. Het weerspiegelt het feit dat Rabobank sterk vertegenwoordigd is in sectoren die het nog altijd moeilijk hebben, zoals de land- en tuinbouw en de scheepvaart.

De vastgoedactiviteiten van Rabobank – de laatste jaren een van de grote probleemonderwerpen bij de bank – hebben opnieuw een fors verlies opgeleverd, zij het minder dan een jaar eerder: 263 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen euro. Rabobank heeft net als in 2013 800 miljoen euro opzijgezet voor toekomstige verliezen op slechte vastgoedleningen.

    • Chris Hensen