Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Rekenkamer uit kritiek op overname deel Duits hoogspanningsnet

De buitenlandse activiteiten van staatsonderneming Tennet leveren de Nederlandse staat en belastingbetaler te grote risico’s op. Omdat de minister van Financiën in 2009 op de hoogte was van deze risico’s heeft hij deze proberen af te dekken. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepubliceerd, kritisch rapport.

Een concordemast bij een hoogspaningsstation van TennenT
Een concordemast bij een hoogspaningsstation van TennenT ANP / Lex van Lieshout

De buitenlandse activiteiten van staatsonderneming Tennet leveren de Nederlandse staat en belastingbetaler te grote risico’s op. Omdat minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) in 2009 op de hoogte was van de risico’s van de aankoop van een deel van het Duitse hoogspanningsnet heeft hij deze proberen af te dekken. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepubliceerd, kritisch rapport.

Ondanks deze pogingen de risico’s af te dekken loopt Nederland het gevaar dat geld uit de schatkist moet worden aangewend om investeringen van Tennet in Duitsland mogelijk te maken. De staat is 100 procent aandeelhouder van Tennet. Met de overname van 40 procent van het Duitse net was indertijd een bedrag gemoeid van 885 miljoen euro.

Ook op toenmalig minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA), die nauw betrokken was bij de aankoop van het Duitse elektriciteitsnet Transpower door Tennet, wordt door de Rekenkamer kritiek geuit. “Zij heeft toen niet zichtbaar getoetst of het publieke belang van een betrouw­bare, betaalbare en duurzame elektriciteitsvoorziening in Nederland gediend zou zijn met de aankoop”, staat in het rapport te lezen. De Rekenkamer schrijft:

“Het bovenstaande roept de vraag op of de aankoop van een privaat buiten­lands elektriciteitsnet zoals Transpower wel past bij een activiteit waarvan de politiek heeft bepaald dat het in publieke handen moet blijven.”