Pools uitleveringsproces rond Roman Polanski

Het zich eindeloos voortslepende proces tegen de 81-jarige Roman Polanski, die in 1977 seks had met de 13-jarige Samantha Geimer, krijgt vandaag een vervolg in een Poolse rechtbank. Rechters zullen zich buigen over het Amerikaanse verzoek Polanski uit te leveren. Zelfs als de rechtbank in Krakau, waar Polanski als kind woonde, besluit hem uit te leveren kan de Poolse minister van Justitie dit naast zich neerleggen. In de documentaire Roman Polanski: Wanted and Desired uit 2008 bood Polanski zijn excuses aan Geimer, met wie hij al eerder een schikking trof. Geimer vergaf hem in haar biografie The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski en stelde dat de media haar meer hadden geschaad dan Polanski. Polanski woont afwisselend in Frankrijk, Zwitserland en Polen.