Groen licht voor Grieken is uitstel van executie

Het Griekse steunprogramma is met vier maanden verlengd.

Het akkoord over verlenging van het steunprogramma voor Griekenland verdeelt de trojka. De eurolanden kiezen voor een politieke benadering en oordelen mild over de lijst met hervormingsvoorstellen die de Griekse regering gisteren inleverde. Het IMF en de ECB zijn niet overtuigd.

IMF-hoofd Christine Lagarde heeft al gezegd dat de beloftes van de Grieken onvoldoende zijn voor het succesvol afronden van de volgende beoordeling. Ze maakt zich vooral zorgen over de vaagheid van de voorstellen. Ook Mario Draghi van de ECB maakt voorbehouden. In de brief van de Grieken worden geen ‘duidelijke verzekeringen’ overgebracht dat de regering de intentie heeft de hervormingen zoals die eerder zijn afgesproken uit te voeren, vindt Lagarde.

De lijst van de Grieken is grotendeels een opsomming van beloften dat al doorgevoerde hervormingen niet worden teruggedraaid en Griekenland financiële verplichtingen zal nakomen. Er staan geen berekeningen in. Er ligt veel nadruk op het bestrijden van corruptie – dat wordt een ‘nationale prioriteit’ – en belastingontduiking. Om Grieken in moeilijkheden te helpen wil de regering regelingen voor schuldenvermindering en voorkomen dat ze uit hun huis gezet kunnen worden als ze huur of hypotheek niet meer kunnen opbrengen.

Steunprogramma verlengd

De eurogroep gaf gistermiddag groen licht voor de verlenging van het steunprogramma met vier maanden, tot eind juni. Dat is uitstel van executie. Die maanden moeten de Grieken gebruiken om een succesvolle beoordeling te krijgen van wat tot vorige week de trojka heette – en nu op verzoek van de Grieken ‘de drie instituties’ wordt genoemd. Als het oordeel positief is, wordt de laatste tranche van 7 miljard euro overgemaakt.

Het krijgen van een positief trojka-rapport is nog verre van een gelopen race. IMF en ECB staan erop dat het afgesproken programma wordt nageleefd. Bovendien zijn de financiën van Griekenland verslechterd en was er al onenigheid tussen de vorige regering en de trojka over de noodzaak van extra te bezuinigen. Daarbij was het IMF strenger dan de anderen en ontstond verdeeldheid in de trojka.

Het huidige akkoord is dan ook slechts de aftrap van maanden van moeilijke discussies. Nu de onderhandelingen even zijn afgerond, moet de regering van premier Alexis Tsipras pas echt aan de slag. Hoewel de Griekse bevolking tot nu toe opvallend positief is over de regering, is het zijn achterban niet ontgaan dat een groot deel van de lijst net zo goed door de trojka geschreven had kunnen zijn.

Ongeveer 30 procent van de Syriza-parlementariërs wordt gerekend tot de machtige linkervleugel van de partij, het Links Platform. Die zijn uiterst kritisch op de concessies die de partijtop doet en kunnen dreigen tegen te stemmen als wetten door het parlement moeten worden aangenomen.

Zo hebben beide onderhandelingsteams elkaar de afgelopen dagen de verhoudingen duidelijk gemaakt. De enigszins tot compromis bereide nieuwe Griekse regering met een kritische achterban tegenover een niet onwelwillende eurogroep. Met het IMF en de ECB als de bad cops.

    • Marloes de Koning