En nu maar hopen dat het op 20 maart hard regent

Door een zonsverduistering op 20 maart kan er minder stroom worden opgewekt.

Door een gedeeltelijke zonsverduistering op 20 maart kan die dag in heel Noordwest-Europa tijdens de duur van de verduistering 34.000 megawatt wegvallen, dat is ongeveer drie keer het Nederlandse gemiddelde elektriciteitsverbruik.

De zonsverduistering van de 21ste eeuw is anders. Niet door wat in het heelal plaatsvindt, maar op aarde. De laatste grote zonsverduistering, van 1999, bracht de stroomvoorziening niet in gevaar: er waren toen nauwelijks zonnepanelen.

Naarmate de maan voor de zon schuift kan er volgens berekeningen van de Europese netbeheerders 500 megawatt per minuut afgaan, dat is de capaciteit van een gemiddelde elektriciteitscentrale.

En als de verduistering afneemt kan er weer 700 megawatt per minuut bijkomen. Die plotse veranderingen kunnen voor problemen zorgen op het stroomnetwerk. Die worden verwacht tussen 9.30 uur (bij het begin van de verduistering) en 11.45 uur (bij het einde van de verduistering).

Vooral Duitsland moet oppassen

In Nederland, dat nogal achterloopt met duurzame energieopwekking, zal het niet meteen zo’n vaart lopen. Maar in Duitsland, dat de afgelopen jaren massaal aan de zonnepanelen ging, kan door de verduistering 17.000 megawatt wegvallen. Dat kan leiden tot heftige schommelingen op het net. En tot problemen in de buurlanden. Alle Europese netwerken hangen tegenwoordig immers aan elkaar.

Anders dan in 1999, toen de laatste grote zonsverduistering plaatsvond en er nog nauwelijks zonnepanelen waren, wordt 20 maart 2015 dus een spannende dag voor de Europese netbeheerders, onder wie het Nederlandse Tennet. Zij treffen noodmaatregelen en zijn de hele dag in opperste staat van paraatheid.

Of dat allemaal nodig is? Bij een grijze dag is het effect van de zonsverduistering marginaal.

    • Renée Postma