Serieuze jonge rebel aan het hoofd van een kritische JOVD

Wie: Tom Leijte

Leeftijd: 21

Wat: voorzitter JOVD

Waar: ‘Jinek’, ‘EenVandaag’, 19 februari

Hans Wiegel was 24 toen hij voorzitter werd van de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), Ed Nijpels 23 en Mark Rutte slechts 21. Dat is ook de leeftijd van de huidige voorzitter, Tom Leijte, toen hij in oktober vorig jaarals voorzitter aantrad.

Zeker toen D66 nog geen eigen jongerenorganisatie had, verzamelden alle jonge liberalen zich in dezelfde club en werd er steevast gepleit voor nauwe samenwerking tussen beide partijen. Als ik het me goed herinner ging Rutte daar het verst in en wilde hij zelfs VVD en D66 laten fuseren.

Ook de huidige voorzitter lijkt de VVD permanent te willen beschieten. Google vindt onder meer voorstellen van zijn hand om het religieus besnijden van jongens onder de 12 geheel te verbieden en om verplicht vrij op christelijke feestdagen om te zetten in flexibele snipperdagen. Het meest recente idee betreft een plan om op de snelwegen in Noord-Nederland de maximumsnelheid af te schaffen, zodat de regio voor Randstedelingen aantrekkelijker wordt.

Als vicevoorzitter maakte Leijte al een bescheiden tv-debuut in Buitenhof (mei 2014) met een pleidooi dat staken van schoonmakers bij de NS niet meer van deze tijd was. Maar afgelopen week was Leijte op één avond in twee programma’s te zien, omdat hij de top van de VVD openlijk bekritiseerde over het „prematuur” in bescherming nemen van Kamerlid Mark Verheijen. Een panel van VVD-leden gaf hem daarin voor 86 procent gelijk.

We weten natuurlijk maar al te goed hoe het politieke rebellen aan het hoofd van een jongerenorganisatie vergaat. Hoe scherper ze debatteren (Leijte haalde in 2011 de tweede plaats in de provincie Utrecht met het één-op-éen debatteren in het toernooi Op Weg naar het Lagerhuis), des te steiler stijgt hun pad naar de hoofdmacht van de politieke organisatie.

Net als Rutte studeert Leijte geschiedenis, aan de Universiteit Utrecht. Hij groeide op in Leidsche Rijn, in dezelfde gemeente. Veel tijd voor een rijk studentenleven lijkt hem niet gegund. Op de JOVD-site zie je hem vooral inhoudelijke bijdragen leveren en nauwelijks aan de geruchtmakende gezelligheidscultuur van de JOVD. Dat deed Rutte toch anders, weten we inmiddels van zijn toenmalige bestuursgenoot en goede vriend Jort Kelder: netwerken, ook best belangrijk.

    • Hans Beerekamp