‘Kloof publiek en filmwereld’

De tv-uitzending van de Oscars heeft in de VS 36,6 miljoen kijkers getrokken. Dat is bijna 15 procent minder dan vorig jaar en het laagste aantal sinds 2009. In Amerikaanse media wordt een groeiende kloof tussen het oordeel van de professionele filmwereld en het publiek als een van de oorzaken aangewezen. The New York Times wijst erop dat winnaar Birdman in de VS 11 miljoen dollar opbracht en het bij de Oscars vrijwel genegeerde American Sniper reeds 320 miljoen. (NRC)