Provincie vindt ‘niks mis’ met declaraties Verheijen

Onderzoek zegt niks over rechtmatigheid handelen.

Kamerlid Mark Verheijen (VVD) Foto Martijn Beekman/ ANP

Pleit een extern accountantsonderzoek Kamerlid Mark Verheijen (VVD) nu vrij van het indienen van onjuiste declaraties in zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg of niet? De vraag diende zich gistermiddag aan, om pas laat in de avond beantwoord te worden.

Allereerst was er om kwart voor vijf een ANP-persalarm: ‘Provincie Limburg: VVD’er Mark Verheijen heeft als gedeputeerde niet onrechtmatig gedeclareerd’. Bron: een persbericht van het provinciebestuur.

In het persbericht werd gemeld dat accountantskantoor Integis in een onderzoek in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS), het provinciebestuur, concludeerde dat bij het uitbetalen van tien declaraties van Verheijen de afgesproken ambtelijke procedures goed waren doorlopen.

GS meldden ook dat Verheijen zelf vond dat hij in drie van de tien gevallen onterecht gebruik had gemaakt van de provinciale faciliteiten. Hij wilde wel 399,90 euro terugbetalen.

Het rapport was naar Provinciale Staten gestuurd. Die zou ‘s avonds over de kwestie debatteren.

Het persbericht wees op een brief van GS die het rapport begeleidde. In die brief stond: „Indachtig de beschrijving van de tien gevallen, zoals weergegeven in bijgevoegd onderzoeksrapport van Integis, is onze constatering dat het terugbetalen van teveel ontvangen gedeclareerde bedragen niet aan de orde is. Dit omdat er, in tegenstelling tot hetgeen in diverse media wordt gesuggereerd, geen sprake is van uitbetaling van onterechte declaraties.”

Ogenschijnlijk op basis van het onderzoek concludeerden GS dus dat Verheijen niet onrechtmatig gedeclareerd had en dat hij niets hoefde terug te betalen. Maar Integis wees er in zijn rapport op „geen inhoudelijke, materiële toets” te hebben gedaan. De onderzoekers oordeelden juist niet over de vraag of het correct was dat Verheijen kosten in rekening bracht die verband hielden met zijn VVD-bestuursfuncties, zijn kandidatuur als Tweede-Kamerlid en nevenfuncties die niet voortkwamen uit het ambt van gedeputeerde.

Hoe kwam het provinciebestuur er dan bij dat er geen onterechte declaraties waren? Het debat in Provinciale Staten moest uitkomst brengen. In het ‘gouvernement’ toonden alle partijen zich gisteravond getroffen dat „onze mooie provincie” weer de risee van het land was. SP’er Daan Prevoo: „We zijn het spuugzat dat hier telkens weer een bestuurder in opspraak komt. (…) Limburg blijft de provincie die vergeleken wordt met beruchte plaatsen in Italië.”

Hoewel Verheijen door GS vrijgepleit was, weigerde commissaris van de koning Theo Bovens in het debat een oordeel te geven over de handelwijze van zijn oud-collega. „Ik blijf daarvan af. Ik vind het niet onze taak.” In het debat bleef daardoor onduidelijk hoe GS in hun brief van die middag tot de conclusie waren gekomen dat de declaraties van hun oud-collega niet onterecht waren.

Na afloop - de borrel was al begonnen - wilde Bovens het wel toelichten. Nee, het rapport van Integis zei inderdaad niets over de rechtmatigheid, het waren zelf getrokken conclusies „Op basis van gesprekken met Verheijen en onze eigen inzichten vinden wij dat er met de declaraties niets mis is. Als ze vandaag weer zouden ingediend, zouden we ze weer goedkeuren.”

    • Paul van der Steen
    • Joep Dohmen