Nieuwe baas Delta Lloyd erft beladen dossier

De nieuwe topman van Delta Lloyd moest meteen in de clinch met de toezichthouder. „Samenwerken is belangrijk.”

Rustig beginnen was er niet bij voor Hans van der Noordaa, de nieuwe topman van Delta Lloyd. Iets meer dan een week voor zijn aantreden, op 1 januari, maakte zijn kersverse werkgever bekend dat het de juridische confrontatie aanging met toezichthouder DNB. Die had Delta Lloyd een ongekend hoge boete opgelegd van 22,8 miljoen euro wegens het misbruiken van vertrouwelijke informatie in 2012. Tevens bepaalde de toezichthouder dat financieel directeur Emiel Roozen per 2016 weg moest, omdat hij ongeschikt zou zijn voor zijn functie.

Delta Lloyd betwiste dat er sprake was van misbruik van vertrouwelijke informatie en noemde de maatregel om Roozen weg te sturen „disproportioneel”. De verzekeraar vocht de zaak bij de rechter aan – en boekte enkele weken geleden een eerste overwinning: het boetebesluit zelf mag DNB voorlopig niet openbaar maken.

Het is een spraakmakende affaire. Zelden gaan een financiële instelling en haar toezichthouder zo hard en zo openlijk met elkaar in gevecht. Het is waarschijnlijk ook een zaak die nog maanden voort zal slepen. Voor een nieuwe topman, die zelf niets met de zaak te maken heeft, was het niet de meest prettige start.

Aan Van der Noordaa om de relatie met DNB, die door de jaren heen sowieso al sterk verslechterd was vanwege onenigheid over het risicobeleid van de verzekeraar, te lijmen. Vandaag, bij de publicatie van de jaarcijfers, spreekt hij voor het eerst met media.

Duidelijk is dat hij de relatie met DNB wil verbeteren. „Het ligt op mijn bord om te zorgen dat de relatie goed blijft.” Tegelijkertijd blijkt ook dat hij niet al te veel van het eigenzinnige (lees: wat meer risicovolle) beleggingsbeleid van Delta Lloyd wil afstappen. Dat beleid is immers succesvol gebleken. De kunst is om de goede „balans” te vinden, zegt hij.

Hoe lastig vindt u het om te beginnen in zulke roerige tijden?

„Ik was er vooraf van op de hoogte. Dus ik heb mezelf kunnen voorbereiden. Het heeft me niet afgeschrikt. Ik denk verder dat er weinig bestuurders zijn die in alle rust kunnen beginnen. Het is een fictie om te denken dat je in een gespreid bedje terechtkomt. Het ligt op mijn bord om te zorgen dat de relatie met de toezichthouder goed blijft. Ik heb daar alle vertrouwen in. Samenwerken is belangrijk.”

Delta Lloyd heeft onlangs een voorlopig succes geboekt in de strijd met DNB. Wat zijn de volgende stappen?

„Daar doe ik nu geen uitspraken over. De zaak is onder de rechter. Als daar iets uitkomt, melden we dat.”

DNB wil in de kern dat Delta Lloyd minder risicovol handelt en terughoudender is met dividenduitkeringen. Gaat Delta Lloyd onder uw leiding hieraan toegeven?

„Elke financiële instelling moet verstandig omgaan met kapitaalbuffers. Dat is een topprioriteit van ons, dat is onze license to operate. Wat je nu al ziet is dat we een behoorlijke draai hebben gemaakt op het gebied van producten die we verkopen. We verkopen veel meer pensioenproducten zonder garantie. Dat past binnen een wereld waarin de rente laag is en strenge kapitaaleisen gelden.”

Is dat een handreiking naar DNB?

„Het is een combinatie. Als je nu met garantieproducten gaat werken, wordt het heel duur voor klanten. Die willen dat zelf ook niet. Maar het heeft ook met de nieuwe eisen te maken. Als je langlopende verplichtingen hebt, legt dat veel beslag op je kapitaal. We willen voorzichtig zijn.”

Delta Lloyd heeft een lastig jaar achter de rug. De solvabiliteit is gedaald en ruim onder de eigen doelstellingen uitgekomen. De operationele winst daalde ook. Een bevestiging van het gelijk van DNB?

„Het was zeker een uitdagend jaar. Maar het operationeel resultaat is vooral geraakt door factoren waarover we geen controle hebben: de lage rente. Onze kosten zijn sterk gedaald, 8 à 10 procent. Onze beleggingen hebben een mooi rendement opgeleverd. We moeten wel zorgen dat we voldoende kapitaal hebben om dat beleid voort te kunnen zetten. De balans tussen risico en rendement moet goed worden bewaakt.”

Roozen werd door DNB hertoetst en weggestuurd. Heeft iemand een faire kans bij zo’n hertoetsing?

„Daar heb ik geen uitgesproken mening over. Ik denk wel dat het werk van de toezichthouder regelmatig onderschat wordt. Als het goed gaat, hoor je niemand. Als het fout gaat, heeft iedereen een mening. Ook bij DNB liggen grote uitdagingen.”

    • Chris Hensen