Kans op chronische ziekten in één test verpakt

Met de Gezondheidscheck zien mensen hoe ze zelf hun risico op ziekte kunnen verlagen.

Iedereen kan vanaf vandaag zien hoe de eigen gezondheid ervoor staat. Of er een goede kans is de komende jaren gezond te blijven. Of er nog mogelijkheden zijn om naderend onheil af te wenden, door af te vallen, gezonder te gaan eten of meer te bewegen. Het invullen van de vragenlijst op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl duurt krap een half uur.

De Gezondheidscheck is een nieuwe, wellicht definitieve poging, om mensen op wetenschappelijk onderbouwde wijze zelf meer aan ziektepreventie te laten doen. Veel initiatieven om de huisarts de spil in ziektepreventie te maken liepen de afgelopen 20 jaar dood. Vaak door ruzie over geld. De laatste initiatieven waren het Preventieconsult, waarvoor de huisarts risicopatiënten zou uitnodigen, en de website testuwrisico.nl. Rob Dijkstra, voorzitter van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) zegt: „We liepen vast als we mensen daarvoor actief uitnodigden, want de kosten vallen niet onder de verzekering.”

Overheid en verzekeraars besloten al een paar jaar geleden geen geld uit het basispakket te betalen voor preventiemaatregelen voor mensen met een laag en middelmatig risico op ziekten. Toch staat het wetenschappelijk vast dat gezond leven, op gewicht blijven en regelmatig bewegen ook vor die mensen op de lange duur chronische ziekten buiten de deur houden.

Dat heeft nu een ‘brede coalitie’ voor de Gezondheidscheck opgeleverd, van huis- en bedrijfsartsen, Hartstichting, Longfonds, Diabetesfonds en GGD’s. En het Niped, het Netherlands Institute for Prevention and e-Health Development, een bedrijf, gecombineerd met een wetenschappelijke stichting, van twee ondernemende artsen. Coen van Kalken, arts en kankeronderzoeker, en cardioloog Roderik Kraaijenhagen zijn met hun Niped al bijna tien jaar bezig om preventie in de praktijk te brengen. Niped verdient geld doordat bijvoorbeeld bedrijven de preventieve tests afnemen voor hun werknemers. Dat levert ook gegevens op voor wetenschappelijk onderzoek.

Kraaijenhagen: „Een gezondheidsbevorderend programma op basis van de gezondheidscheck levert bedrijven na twee jaar 20 procent minder ziekteverzuim op. Dat blijkt uit onderzoek met gegevens uit onze database.”

De basismodule van de Gezondheidscheck is gratis. Bij ongeveer 40 procent van de mensen volgt een advies om bloedonderzoek te laten doen, bij een ‘prikpunt’ in de buurt. Of om de bloeddruk te meten. Dat kost geld. De ‘module’ met bloedonderzoek kost €59,95. Voor hetzelfde bedrag verkoopt Niped een goede bloeddrukmeter. Van Kalken denkt of hoopt dat werkgevers of verzekeraars in hun aanvullende verzekering die extra kosten gaan betalen.

De schatting is dat ongeveer 10 procent van de mensen die de check doen, na bloedonderzoek, het advies krijgen naar de huisarts te gaan.

„De gezondheidscheck is zo betrouwbaar dat de huisarts juist die mensen graag eens in zijn spreekkamer wil zien”, zegt Van Kalken.

„Dat klopt”, zegt NHG-directeur en huisarts Rob Dijkstra. Die huisartsen gaan hun patiënten overigens niet actief oproepen om de Gezondheidscheck te doen. Dijkstra: „Huisartsen hebben het druk zat. Ik weet het, er blijven mensen die laaggeletterd of anderstalig zijn, vaak met hoge gezondheidsrisico’s die we ook hiermee missen. Wij vinden dat daar een taak voor de gemeenten en de GGD’s ligt. De gemeenten gaan zich toch al veel meer dan vroeger met de gezondheid van hun inwoners bezighouden.”

    • Wim Köhler