Andere tijden

NPO 2, 21.20-22.00u.

Filmmuseum Eye wijdt nog t/m 12 april een tentoonstelling aan filmpionier Jean Desmet, aanleiding voor Andere Tijden de beginjaren van film onder de loep te nemen. De ondertitel van de Desmet-tentoonstelling luidt De avontuurlijke jaren van de film (1907-1916). Dat is niets te veel gezegd. Begin twintigste eeuw was cinema een nieuw medium waarmee volop geëxperimenteerd werd. De filmtaal zoals we die nu kennen was nog niet uitgekristalliseerd.

Er werd gespeeld met kleur, muziek en filmtechnieken, beelden werden via de microscoop of röntgenapparatuur gefilmd en de camera werd voorop rijdende treinen geplaatst, wat filmpjes oplevert die je kunt beschouwen als de voorloper van Rail Away.

Entrepreneur Desmet vertegenwoordigt een scharnierpunt in de filmgeschiedenis. Hij maakte bewust de overgang van het vertonen van films op kermissen, in circustenten, naar speciaal gebouwde, luxueus ingerichte bioscopen. Een periode waarin het vrij nieuwe medium vaste voet aan de grond kreeg en respectabeler werd. Wat in 1905 nog vulgair kermisvermaak was voor de lagere klasse, was een decennium later al verantwoord amusement voor de middenklasse.

    • André Waardenburg