Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

V&D mag lonen niet verlagen - warenhuisketen gaat in hoger beroep

Warenhuisketen V&D mag de lonen van de FNV- en CNV-leden onder zijn vijfduizend werknemers niet verlagen, zo bepaalde de voorzieningenrechter in Amsterdam vandaag. V&D gaat in hoger beroep.

Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen
Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Warenhuisketen V&D mag de lonen van de FNV- en CNV-leden onder zijn vijfduizend werknemers niet verlagen, zo bepaalde de voorzieningenrechter in Amsterdam vandaag. De bonden hebben niet aannemelijk kunnen maken dat ook de niet-leden tegen de loonsverlaging zijn.

De rechtszaak is aangespannen door vakbonden FNV en CNV nadat vorige maand bleek dat V&D de werknemers een ‘loonoffer’ vroeg. Volgens de warenhuisketen is een loonoffer van 5,8 procent van het personeel essentieel voor de toekomst van het bedrijf. Het bedrijf zegt met de salariskorting gedwongen sluitingen van winkels - en daarmee ontslagen - te willen voorkomen. Vakbonden protesteerden tegen het voorstel en begonnen een kort geding.

Update 13.02 uur: V&D gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Topman Don Roach:

“V&D is ervan overtuigd dat gezien de huidige bedrijfs- en marktomstandigheden de voorgenomen loonmaatregelen noodzakelijk zijn. [...] Dit is nodig om te concurreren met de nieuwe spelers in de markt en waarmee we een toekomst kunnen bieden aan onze medewerkers.”

hoe nu verder?

Nu V&D geen loonsverlaging mag opleggen, ligt het voor de hand dat het bedrijf weer met de vakbonden in onderhandeling wil, schrijven (€) NRC-redacteuren Teri van der Heijden en Barbara Rijlaarsdam in NRC Handelsblad. Maar succes is niet verzekerd: vóór de zitting mislukten al vijf pogingen.

Willen de bonden het überhaupt nog wel een keer proberen, als de rechter ze gelijk geeft? “Voor ons is het niet vanzelfsprekend dat het loonoffer weer op tafel komt”, zegt vakbondsman Niels Suijker van de FNV. De bonden willen alleen onderhandelen als V&D bereid is te praten over baangarantie voor werknemers. Een voorstel dat het bedrijf tot nu afwees.

CNV is in elk geval tevreden met het oordeel van de rechter, meldt de vakbond, en wil ook “zo snel mogelijk weer in gesprek”. Bestuurder Martijn den Heijer:

“De rechter heeft geen precedent geschapen om eenzijdige contractbreuk onder bepaalde omstandigheden toe te staan. Daarmee bevestigt hij dat we in Nederland altijd fatsoenlijk met elkaar blijven overleggen. [...] Wij zijn altijd bereid geweest te praten over wat werknemers kunnen en willen bijdragen om V&D uit deze crisissituatie te helpen. Ook nu nog. Ik ga ervan uit dat de directie het gesprek daarover wil voeren en wacht een uitnodiging voor een eerste gesprek af.”

faillissement voorkomen

Vorige week sloot V&D een deal met vastgoedeigenaren, banken, aandeelhouder Sun Capital en de Belastingdienst waardoor ternauwernood een faillissement voorkomen kon worden. Het plan biedt de warenhuisketen mogelijkheden om voor de lange termijn noodzakelijke huurlastenverlagingen te realiseren. Eerder wilde V&D een half jaar lang huurkorting van de verhuurders.

Lees ook op NRC Q: Mag V&D zijn werknemers minder betalen van de rechter? en in NRC Handelsblad: V&D blijft ook overeind als rechter het ‘loonoffer’ verbiedt (€)