Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Drugs

Partydrugs steeds zwaarder, Van Rijn bezorgd over ‘normalisering’

Jongeren nemen steeds vaker xtc als ze uitgaan. De pillen die met name de groep tussen de 16 en 24 jaar gebruikt zijn bovendien steeds zwaarder en worden vaker geslikt, waardoor risico’s groter worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut, waarvan de resultaten vandaag zijn gepresenteerd, meldt persbureau ANP.

De roep om de herinvoering van een test van xtc bij evenementen werd weer luider nadat er in het najaar va 2014 weer xtc-doden waren gevallen.
De roep om de herinvoering van een test van xtc bij evenementen werd weer luider nadat er in het najaar va 2014 weer xtc-doden waren gevallen. Foto ANP / Bas Czerwinski

Jongeren die grote evenementen, zoals festivals, bezoeken vinden het steeds normaler om xtc of andere partydrugs te nemen tijdens het uitgaan. De pillen die met name de groep tussen de 16 en 24 jaar gebruikt zijn bovendien steeds zwaarder en worden vaker geslikt, waardoor de gezondheidsrisico’s groter worden. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van het Trimbos-instituut, waarvan de resultaten vandaag zijn gepresenteerd.

Van de jongeren die regelmatig een party of club bezoeken, gebruikt 60 procent xtc, meldt persbureau ANP. Maar of het aantal jongeren dat partydrugs gebruikt de afgelopen jaren is gestegen, valt volgens het Trimbos-instituut niet te zeggen. De onderzoekers stellen wel vast dat grotere groepen jongeren gemakkelijker dan vroeger in aanraking komen met uitgaansdrugs. Dat komt onder meer door veranderingen in het uitgaanslandschap.

Jongeren zeggen dat het drugsgebruik een manier is om te ontsnappen aan de hoge maatschappelijke druk en om het volwassen worden (samenwonen, kinderen krijgen) uit te stellen, meldt persbureau ANP. Ze geven aan dat de drempel om deze middelen te gebruiken lager is geworden. Dat zou komen door sociale media en internet.

Af en toe een pilletje ‘niet normaal’

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) maakt zich grote zorgen over de normalisering van drugsgebruik onder jongeren die vaak uitgaan. Hij had het Trimbos- instituut vorig jaar om het rapport gevraagd, omdat hij signalen had dat er nieuwe ontwikkelingen waren rond drugsgebruik die “om een nieuwe aanpak vragen”.

“Een ‘pilletje’ nemen op een festival of feest is nooit normaal. Veilig drugsgebruik is een mythe.”

Het aantal gezondheidsincidenten door xtc en andere uitgaansdrugs is volgens Volksgezondheid in de afgelopen jaren fors toegenomen. Onderzoeken onder studentenpopulaties en party- en festivalbezoekers, evenals verschillende signalen, geven volgens het Trimbos-instituut de indruk dat er bovendien sprake is van een stijging van het gebruik.

Om betere voorlichting te geven aan jongeren moet er een landelijke richtlijn komen voor gemeenten, adviseert het Trimbos-instituut. In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan preventie en ouders moeten handvatten krijgen om het gebruik van uitgaansdrugs door hun kinderen tegen te gaan.

Meer festivals, meer uitgaansdrugs

Het aantal grote festivals (3000 bezoekers of meer) is in dertig jaar tijd vervijfvoudigd. Hoe vaker jongeren een festival bezoeken, des te groter is de kans dat zij drugs gaan gebruiken. In het Amsterdamse uitgaansleven is xtc favoriet: 55 procent van de ‘clubbers’ en ‘ravers’ neemt het en dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden.

De laatste jaren neemt het aantal festivalgangers dat op de EHBO belandt na xtc-gebruik enorm toe: van 39 procent van de drugsgebruikers in 2009 tot 62 procent in 2013. Gezien het grote aantal gebruikers is het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen ervan relatief beperkt, maar de maatschappelijke en persoonlijke impact is desalniettemin groot.

Het Trimbos-instituut baseerde zich voor het onderzoek op literatuur en groepsgesprekken met jongeren en experts. Landelijke cijfers over drugsgebruik in de eerste helft van dit decennium zijn er nog niet. Die worden in 2015 verwacht via de Gezondheidsenquête
van het CBS.

uitgaansdrugsinfo