Melk

Mijn zoon Ole (3) en ik lezen een boek. Er staat een plaatje in van twee lege flessen. „Papa wat zijn dat?” vraagt hij. „Vroeger zat melk altijd in flessen”, leg ik uit. Ole denkt even goed na en verbetert mij dan „Maar heel vroeger, zat melk altijd in koeien...”

    • Menno Bax