Honderden psychiaters weigeren zorgcontract af te sluiten

Vrouw in therapie. Foto ANP / Roos Koole

Honderden psychotherapeuten en psychiaters weigeren zorgcontracten af te sluiten, omdat ze op die manier niet vastzitten aan maximale vergoedingen en geen last hebben van de ‘bemoeienis’ van de zorgverzekeraars. Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

De therapeuten ergeren zich er aan dat verzekeraars, als er wel een contract is afgesloten, zich bemoeien met hun praktijk en de inhoud van de behandeling. Zo leggen zorgverzekeraars op of bijvoorbeeld een bepaalde behandelingstechniek wel of niet mag worden toegepast, en eisen ze dat er wordt gemeten of een behandeling wel effect heeft.

Een woordvoerder van Menzis zegt in de Volkskrant dat de controles wel moeten:

“We moeten wel. We hebben de opdracht erop toe te zien dat het geld rechtmatig en doelmatig is besteed. Dat eist toezichthouder NZa van ons. Dus moeten we controleren of er een verwijzing was van de huisarts en of de behandeling wel effectief is geweest.”

De Volkskrant baseert zich onder andere op een groep psychotherapeuten die zich hebben verzameld op de website Zorg voor Kwaliteit. Deze groep boycot of een aantal verzekeraars, of alle verzekeraars. Mensen die in behandeling zijn bij zo’n therapeut, krijgen een rekening die kan worden ingediend bij de zorgverzekeraars. De patiënt krijgt dan nog driekwart vergoed.

Er is ook een groep van tachtig tot tweehonderd psychiaters die helemaal geen contracten meer heeft afgesloten. Zij behandelen daardoor alleen nog mensen die volledig zelf de rekeningen betalen. Deze groep heeft zich deels verzameld op de website devrijepsych.nl. Zij hebben hierdoor geen ‘last’ meer van de controles.

    • Eva Smal