Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

GS Limburg: terugbetalingen Verheijen ‘niet aan de orde’

Bij het uitbetalen van tien declaraties van oud-gedeputeerde Mark Verheijen (VVD) heeft “het systeem voor de verantwoording van gebruik van provinciale faciliteiten” goed gefunctioneerd, meldt accountantskantoor Integis. Integis wijst er in haar onderzoek, gedaan in opdracht van de provincie Limburg, met nadruk op “geen inhoudelijke, materiële toets” te hebben gedaan.

Oud-gedeputeerde Mark Verheijen (VVD).
Oud-gedeputeerde Mark Verheijen (VVD). Foto Bart Maat

Bij het uitbetalen van tien declaraties van oud-gedeputeerde Mark Verheijen (VVD) heeft “het systeem voor de verantwoording van gebruik van provinciale faciliteiten” goed gefunctioneerd. Tot die conclusie komt accountantskantoor Integis in een onderzoek (pdf hier) in opdracht van de provincie Limburg. Die wilde uitsluitsel over de gehanteerde interne procedures naar aanleiding van berichtgeving van NRC over onterecht gedeclareerde kosten ter waarde van enkele duizenden euro’s.

Integis wijst er in haar rapport met nadruk op “geen inhoudelijke, materiële toets” te hebben gedaan. De onderzoekers oordelen dan ook niet over de vraag of het correct was dat Verheijen kosten in rekening bracht die verband hielden met zijn VVD-bestuursfuncties, zijn kandidatuur als Tweede Kamerlid en nevenfuncties die niet voortkwamen uit het ambt van gedeputeerde.

‘terugbetalen niet aan de orde’

Gedeputeerde Staten van Limburg trekken op basis van het rapport de conclusie (pdf hier) dat “het terugbetalen van te veel ontvangen gedeclareerde bedragen niet aan de orde is. Dit omdat er, in tegenstelling tot hetgeen in diverse media wordt gesuggereerd, geen sprake is van uitbetaling van onterechte declaraties.”

Verheijen zelf vindt dat hij in drie van de tien gevallen wel onterecht gebruik maakte van de provinciale faciliteiten. Hij heeft zich, zo melden Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten, bereid getoond een totaalbedrag van 399,90 euro terug te betalen.

activiteiten opgeschort

Integis geeft de provincie in overweging om voortaan bij het gebruik van “provinciale faciliteiten” ook de “waarom-vraag” te laten beantwoorden, “zijnde de reden van het gebruik van de provinciale faciliteiten”. Provinciale Staten vergaderen vanavond over de kwestie. De SP en de PVV vroegen het debat aan naar aanleiding van berichtgeving van NRC over het declaratiegedrag van Verheijen. Die heeft zijn activiteiten als Tweede-Kamerlid opgeschort in afwachting van de uitkomst van een onderzoek van een VVD-commissie onder leiding van Jan-Kees Wiebenga.

Na de eerdere berichtgeving meldde NRC vandaag dat Verheijen na zijn aantreden als Kamerlid ook nog zeventien dagen salaris kreeg doorbetaald als gedeputeerde (goed voor een bedrag van zo’n vierduizend euro).

Een overzicht van de door NRC ontdekte discutabele uitgaven van de provincie Limburg ten behoeve van Mark Verheijen is hier te vinden.