Wat hebben DNA en een symfonie van Beethoven gemeen?

Bijna iedere cel in het menselijk lichaam heeft dezelfde ‘DNA-sequentie’. Met die sequentie wordt de volgorde van nucleotiden bedoeld: de bouwstenen van DNA. Maar als die sequentie vrijwel altijd hetzelfde is, hoe verschilt een hersencel dan van een hartcel?

Academisch vakblad Nature maakte met behulp van een groepje musici een verhelderende video over hoe dit werkt. Cellen behandelen DNA op een vergelijkbare manier als hoe een orkest een muziekstuk uitvoert. Een cel kan een DNA-code op verschillende manieren gebruiken, net zoals een orkest één compositie op meerdere manieren kan uitvoeren.

Genen ‘uitdrukken’

De combinatie van de verschillende manieren waarop genen worden “uitgedrukt” heet het epigenoom. Een symfonieorkest dat een stuk van Beethoven ten gehore brengt kan er voor kiezen om bepaalde stukken harder of zachter en sneller of langzamer uit te voeren. In de video is te zien hoe complex en precies dit epigenoom is geordend - net als de ordening bij de uitvoering van een symfonie van Beethoven.

    • Casper van der Veen