V&D blijft ook overeind als rechter het ‘loonoffer’ verbiedt

De rechter bepaalt maandag of V&D een loonsverlaging mag doorvoeren. Het reddingsplan houdt ook stand zonder.

Foto Valerie Kuypers / ANP

Maandag krijgen de werknemers van V&D hun salaris over februari op hun bankrekening gestort. Dat zal gewoon het bedrag dat ze gewend zijn. Maar dat is misschien wel de laatste keer.

Maandag doet de rechter ook uitspraak over de vraag of V&D de salarissen mag verlagen, zoals het bedrijf wil. Vakbonden FNV en CNV spanden de rechtszaak aan. De warenhuisketen vraagt zijn werknemers een ‘loonoffer’, maakte het vorige maand ineens bekend. Dat moet een besparing van 11 miljoen euro per jaar opleveren.

Niet leuk, maar het móét, was de boodschap. Als niet iedereen helpt, gaat V&D failliet. Dus behalve de eigenaar van het bedrijf, de huisbanken en de verhuurders van V&D-panden, moeten ook de werknemers meedoen.

Ook in de rechtszaal afgelopen week benadrukte de advocaat van V&D de urgentie van het loonoffer. Een „verlaging van de structurele loonkosten” is een van de „voorwaarden” voor de redding van V&D, zei advocaat Rixt de Vries in de rechtbank.

V&D heeft de indruk laten ontstaan dat het loonoffer van 6 procent essentieel is voor het overleven van het bedrijf – en daarmee de uitspraak van de rechter maandag ook.

Maar is dat wel echt zo?

Niet direct failliet

Het akkoord over de redding blijft gewoon overeind als de rechter de vakbonden maandag gelijk geeft, zeggen betrokkenen. V&D gaat niet direct failliet als het bedrijf in maart wéér de ‘gewone’ salarissen moet uitbetalen.

V&D krijgt aan de ene kant nieuw geld tot zijn beschikking en bespaart aan de andere kant op de kosten. De Amerikaanse eigenaar Sun Capital steekt 60 miljoen euro in het bedrijf en de banken – ING, ABN Amro en Rabobank – stellen samen ruim 50 miljoen euro beschikbaar, bevestigen ingewijden.

De verhuurders en de Belastingdienst zorgen samen voor de besparingen. De verhuurders schelden een deel van de huur over de komende maanden kwijt, waardoor de huurkosten van V&D 24 miljoen euro lager uitvallen. Met de Belastingdienst heeft V&D afgesproken dat het bedrijf dit jaar 16 miljoen euro minder belasting hoeft te betalen. Dat geld moet V&D later wel alsnog betalen.

Afspraken met de banken

Voor nu is het al jaren verlieslijdende V&D dus gered – ongeacht wat de rechter maandag vonnist.

Maar om het eind van het jaar te halen, is het wél belangrijk dat V&D bespaart op zijn loonkosten, zeggen betrokkenen. V&D betaalt zijn werknemers elke maand 9 miljoen euro. Dat bedrag is één van „de grootste kostenposten”, zei advocaat De Vries van V&D tijdens de zitting.

Als onderdeel van het reddingsplan heeft V&D met zijn banken afspraken gemaakt over de nieuwe financiering. Die afspraken hebben doorgaans betrekking op de resultaten die een bedrijf moet halen in verhouding tot de te betalen rentelasten of de hoogte van de schuld. Als een bedrijf de afspraken niet meer kan nakomen, mogen de banken hun geld opeisen – en kan een bedrijf omvallen.

Eerder, vóór het akkoord over de redding, dreigde V&D de afspraken met zijn banken niet meer te kunnen nakomen. De vrees is dat die situatie weer ontstaat als V&D er niet in slaagt om de loonkosten structureel omlaag te brengen, de tweede helft van dit jaar al.

Vijf gestrande pogingen

Als de rechter besluit dat V&D geen loonsverlaging mag opleggen, ligt het voor de hand dat het bedrijf weer met de vakbonden in onderhandeling wil. Succes is niet verzekerd: vóór de zitting mislukten al vijf pogingen.

Willen de bonden het überhaupt nog wel een keer proberen, als de rechter ze gelijk geeft? „Voor ons is het niet vanzelfsprekend dat het loonoffer weer op tafel komt”, zegt vakbondsman Niels Suijker van de FNV. De bonden willen alleen onderhandelen als V&D bereid is te praten over baangarantie voor werknemers. Een voorstel dat het bedrijf tot nu afwees.

Als de rechter besluit dat V&D de salarisverlaging wél mag doorvoeren, krijgt het personeel volgende maand minder salaris. Dan wordt ook het bedrag ingehouden dat ze deze maand nog ‘te veel’ hebben gekregen – een dubbele korting dus.

    • Teri van der Heijden
    • Barbara Rijlaarsdam