‘Personeel thuiszorg Thebe was te duur’

Het salaris dat Thebe Huishoudelijke Zorg (2.000 medewerkers) aan zijn personeel betaalde was in veel gemeentes hoger dan de tarieven die de gemeentes vergoedde. Daardoor was de zorginstelling structureel verliesgevend.

Dat schrijven de curatoren in hun eerste faillissementsverslag over de Brabantse zorginstelling die eind vorig jaar bankroet ging. In de sector van huishoudelijke hulpen zijn veel faillissementen. Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent (1.800 medewerkers) werd onlangs ook op eigen verzoek failliet verklaard.

Volgens de curatoren van Thebe Huishoudelijke Zorg is een doorstart van de organisatie nooit realistisch geweest. „Dat was feitelijk en juridisch ook niet mogelijk”, schrijven de curatoren. Dat komt doordat gemeentes de aanbesteding van huishoudelijke hulp doen. Zomaar doorverkoop van Thebe aan een onbekende branchegenoot zou (juridische) problemen opleveren, onder meer met het aanbestedingsrecht.

Bovendien bleek moederbedrijf Thebe Holding niet langer bereid tekorten aan te zuiveren waardoor er nauwelijks tijd overbleef om een doorstart te organiseren. zo schrijven de curatoren. Thebe wilde zelf niet meer actief zijn in de huishoudelijke zorg.

Het poets- en schoonmaakwerk in de dochteronderneming leverde de laatste jaren steeds grotere verliezen op. De organisatie had in 2011 al meer schulden dan bezittingen waardoor het toen op papier failliet was. Vorig jaar leed het 2,3 miljoen verlies op 21,3 miljoen omzet. Het eigen vermogen was 6,3 miljoen negatief.

Enkele werknemers hebben het faillissement bij de rechter aangevochten. Volgens hen heeft Thebe misbruik gemaakt van haar bevoegdheid om een bankroet van een dochteronderneming aan te vragen.

Veel thuiszorgorganisaties en vakbonden wijten de problemen in de sector aan de bezuinigingen van de overheid. Die verlaagde het budget van gemeentes sinds begin dit jaar met 35 procent.