Kijk, een hoogbegaafde embryo

Foto Silver lab, Duke University

Hoe makkelijk is het om van een muis een bolleboos te maken? Heel makkelijk, zeggen de Amerikaanse onderzoekers die de foto hierboven maakten. Het gaat hier namelijk om een proef waarbij zij via genetische manipulatie één stukje menselijk DNA in het genoom van een muizenembryo brachten. Prompt ontstond er een muisje met een groter brein dan normaal. Evolutiebioloog Greg Wray en moleculair bioloog Debra Silver van Duke University beschreven hun experiment deze week in het blad Current Biology.

Die grote hersenen worden nog eens extra benadrukt door de blauwe kleurstof die erin zit. Die voegden de onderzoekers toe om te laten zien dat het menselijke DNA in de muis ook daadwerkelijk actief was: hoe actiever, hoe donkerder de kleur.

Het stukje menselijk DNA waarover het hier gaat wordt HARE5 genoemd. Het activeert het gen Frizzled 8, dat een rol speelt in een cascade aan processen in de vroege ontwikkeling van de hersenschors.

De onderzoekers stuitten op HARE5 na een zoektocht naar verschillen tussen mensen- en chimpansee-DNA die mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op de hersenontwikkeling.

Het menselijke HARE5 bleek de groei van de hersenschors eerder en sneller te stimuleren dan chimpinansee-HARE5. In de DNA-volgorde van ruim 1.200 ‘letters’ zitten slechts 16 verschillen tussen mens en chimp.

Wray en Silver zeggen dat zij voor het eerst een genetische aanwijzing hebben gevonden voor de buitengewone hersenontwikkeling van de mens. Maar of dit in de evolutie de cruciale stap was voor de superieure menselijke intelligentie, is nog niet duidelijk.

Het team hoopt nu ook een muisje met grote hersenen geboren te laten worden, om te kijken of het met een groter brein slimmer is dan de gemiddelde muis.

    • Sander Voormolen