Fout fiscus leidt ten onrechte tot wijziging verblijfstatus

Foto ANP/Lex van Lieshout

Bijna 170.000 Nederlanders met dubbel paspoort kregen op mijntoeslagen.nl melding dat hun verblijfstatus was gewijzigd. Dat bericht klopt niet, aldus de Belastingdienst. Het is het onbedoelde gevolg van een wijziging, vorig jaar, van de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

Voor 168.000 Nederlanders met een tweede nationaliteit staat op de site mijntoeslagen.nl het volgende bericht klaar: “Uw verblijfstatus is gewijzigd. De wijziging is doorgegeven door uw gemeente.” De melding leidt tot verontruste telefoontjes van burgers naar gemeenten en naar de Belastingtelefoon. In een reactie zegt een woordvoerder: “Dit is buitengewoon vervelend voor de mensen die het betreft.”

‘Conversie’ gaat mis

De Wet BRP schrijft voor dat de vermelding van de tweede nationaliteit van Nederlanders wordt geschrapt uit de basisregistratie van gemeenten. Het kabinet kwam hiermee tegemoet aan mensen die een dubbele nationaliteit hebben, maar die daarmee niet tot in lengte van dagen geconfronteerd willen worden. Denk aan mensen die zich uitsluitend Nederlander voelen maar vanwege de Marokkaanse wet geen afstand mogen doen van hun Marokkaanse nationaliteit. Het gaat dus puur om een administratieve handeling: mensen verliezen hun tweede nationaliteit niet.

Eind vorige maand vond de aanpassing in de BRP daadwerkelijk plaats: van alle 1,7 miljoen Nederlanders met een dubbel paspoort is de vermelding van hun tweede nationaliteit geschrapt. De ‘conversie’ leek goed te verlopen. Maar de BRP is gekoppeld aan de bestanden van tal van andere overheidsinstanties.
Per abuis brouwden geautomatiseerde systemen er vervolgens verontrustende meldingen van.

Tweede keer in een maand

Het is de tweede keer binnen een maand dat een onjuist bericht op een overheidssite Nederlanders met een dubbel paspoort schrik aanjaagt. Begin deze maand lazen Nederlanders met een dubbel paspoort op mijnoverheid.nl dat er sprake was van het ‘verlies’ van hun ‘Nederlanderschap’. Beide berichten kloppen niet, benadrukken de Belastingdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is helemaal niets veranderd aan de verblijfsstatus van de Nederlanders met een tweede nationaliteit. En het Nederlanderschap hebben zij niet verloren.

Lees meer in NRC Weekend: Fout fiscus: ineens je verblijfstatus kwijt (€).

    • Ingmar Vriesema