Duo Bolhuis & Dielessen on tour

Nederland wil de continentale kampioenschappen in 2019. Dat gaat gepaard met koopmansgeest en een origineel adoptieplan.

Paardensport in Boekelo, mogelijk ook olympisch. Foto Eric Brinkhorst

Als handelsreizigers trekken André Bolhuis en Gerard Dielessen door het land. In de aanbieding voor geïnteresseerde gemeenten en provincies: Europese sporttoernooien. Zeg het maar, wilt u atletiek of paardensport? Of toch liever judo? Roeien kan ook. En boogschieten – weer eens wat anders – is dat niet aantrekkelijk?

Gewoon de Hollandse koopmansgeest gebruiken. Het is een originele manier om een groot sportevenement te slijten in het sceptische Nederland. Bolhuis & Dielessen willen namens sportkoepel NOC*NSF in 2019 de Europese Spelen naar Nederland halen en zoeken partners. Je kunt een stad aanwijzen, een bidboek samenstellen en de strijd met concurrerende steden aangaan. Maar zo gaat dat niet bij de Europese Spelen, die in juni voor het eerst worden gehouden in Baku (Azarbajdzjan). Daar wordt een plan met een grote eigen inbreng verlangd. In feite venten Bolhuis & Dielessen met een multisportevenement dat nog in een prenataal stadium verkeert. Ze zijn niet te benijden.

Hun bevlogenheid is evenwel groot. Het duo ontmoet op zijn landelijke toernee groot enthousiasme, zegt voorzitter André Bolhuis van NOC*NSF, de aanjager van het idee de tweede Europese Spelen naar Nederland te halen. In samenspraak met sportmarketingbureau TIG Sports is het adoptieplan bedacht. De sporten uitventen aan geïnteresseerden. Wie toehapt betaalt. Wil je roeien, dan hoort daar een prijskaartje voor onderkomen en vervoer van personen bij, evenals opslag van materiaal. Onder één voorwaarde: bouw van nieuwe hallen of stadions is uitgesloten. Voor Europese Spelen in Nederland wordt alleen gebruik gemaakt van bestaande accommodaties.

Geen megalomane aanpak

Bolhuis en NOC*NSF-directeur Dielessen streven op die manier naar betaalbare Spelen. Ze willen draagvlak creëren en ver weg blijven van de megalomane aanpak in Baku, waar de Azarbajdzjaanse overheid acht miljard euro voor de eerste Europese Spelen heeft vrijgemaakt. Maar dat land heeft de ambitie zich op te stuwen in de vaart der volkeren. Bij Bolhuis & Dielessen spelen andere motieven. In hun achterhoofd spookt nog steeds een kandidatuur voor Olympische Spelen in Nederland. Daarvoor kunnen Europese Spelen de weg vrijmaken. Om aan te tonen dat een multisportevenement betaalbaar kan zijn en om de hearts en minds van de Nederlanders te veroveren.

In tegenstelling tot Olympische Spelen bieden de Europese Spelen ruimte het programma zelf in te vullen. Bolhuis & Dielessen willen vooral sporten met een sterke Nederlandse inbreng, bij voorkeur met een kwalificatiemoment voor de Spelen van 2020 in Tokio. Geen samboworstelen en beachsoccer, zoals in Baku, maar hockey, zeilen, paardensport en roeien, vier voor Nederland belangrijke sporten, die niet in Baku staan geprogrammeerd.

Bolhuis & Dielessen zijn zo handig geweest bepaalde sporten al aan steden of provincies te koppelen. Bolhuis: „Het lijkt ons logisch zeilen en beachvolleybal in Den Haag te houden en zwemmen in Eindhoven. Atletiek is iets voor het Olympisch Stadion in Amsterdam, dunkt ons. Maar met volleybal kun je weer alle kanten op. Deze ideeën worden nu met de betrokkenen besproken, waarna eind maart een plenaire bijeenkomst worden gehouden waarop we tot overeenstemmingen met steden en provincies hopen te komen. Dan is er een plan waarmee we de boer op kunnen. En dan nog kunnen er later sporen worden toegevoegd. Wie weet worden de eerste Europese Spelen wel met groot enthousiasme in Nederland ontvangen.”

De geestdrift op het niveau van Bolhuis klinkt niet door de telefoon van geconsulteerde sportwethouders. Adriaan Visser van Rotterdam rept van „een sympathiek plan, maar bezorgd te zijn over de korte voorbereidingsperiode.” In mei wordt de toewijzing afgerond. Visser worstelt ook nog met de botsing met de Jeugd Olympische Spelen in 2022, waarvoor Rotterdam zich graag wil kandideren. Daar wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek naar gedaan. Visser: „We hebben aan Bolhuis laten weten: mooi die Europese Spelen, maar de Jeugd Olympische Spelen zijn voor ons belangrijker. En moeten we ons blijven inspannen om de WK turnen in 2019 naar Rotterdam te halen? Onze portemonnee is niet oneindig gevuld. Maar mochten we meedoen, dan kan BMX wat zijn. We hadden afgelopen zomer tenslotte een succesvol WK in Ahoy.”

Amsterdam klaar voor de Spelen

Vissers Amsterdamse collega Eric van der Burg ziet in zijn stad minder obstakels. Integendeel, hij denkt in 2019 veel hoofdstedelijke accommodaties Europa-proof te hebben. „De EK atletiek van 2016 en de EK hockey in 2017 levert zowel een geoutilleerd Olympisch Stadion als verbeterd Wagnerstadion op. In die zin is Amsterdam klaar voor Europese Spelen.” Voor zover Van der Burg sceptisch is betreft dat de financiën. Amsterdam begroot weliswaar twee miljoen euro op jaarbasis voor grote sportevenementen, maar Van der Brug wil voor Europese Spelen „een substantiële garantie voor overheidssteun.”

Bolhuis kan Van der Burg geruststellen. Zodra de Holland Tour is afgerond en de binnenlandse participatie bekend is, komt het ministerie van VWS (Sport) in beeld. Maar dat de overheid bijdraagt in de kosten lijkt het duo Bolhuis & Dielessen evident. Dat na 100 miljoen euro nu al wordt gesproken een budget van van 125 miljoen heeft volgens Bolhuis te maken met het aantal sporten. Bij de aanname van 100 miljoen was uitgegaan van een programma met 14 sporten. Maar er wordt nu al voorzichtig aan 17 sporten gedacht. In dat geval lopen de kosten volgens Bolhuis op tot zeker 125 miljoen euro.

    • Henk Stouwdam