DNB en CPB hekelen akkoord WW-reparatie

De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau steunen het akkoord van de Sociaal Economische Raad over werkloosheidsuitkeringen en de arbeidsmarkt niet. De SER wil de versobering van de WW terugdraaien en dat gaat eerder banen kosten dan opleveren, volgens berekeningen van CPB en DNB.

Dat bleek vrijdag tijdens de vergadering van de SER, het adviesorgaan van de regering dat bestaat uit werkgevers, vakbonden en kroonleden. Het is zeer uitzonderlijk dat DNB en het CPB een SER-advies niet steunen. Sinds de oprichting van de raad in 1950 is het voor zover bekend alleen voorgekomen in 2002 bij een advies over arbeidsongeschiktheid.

Het kabinet gaat de duur van de WW-uitkeringen in 2016 jaar inkorten van maximaal 38 naar 24 maanden en ook de uitkering verlagen. Bonden en werkgevers willen dit ‘derde jaar WW’ repareren met private ‘werkloosheidsverzekeringen’ via de cao. De kosten voor deze verzekeringen worden verdeeld; naast werkgevers dragen ook werknemers vanaf 2016 weer WW-premie af.

DNB en het CPB zijn tegen de reparatie van de WW, omdat dit juist niet goed zou zijn voor de dynamiek op de arbeidsmarkt. Een langere uitkering prikkelt werklozen niet om een baan te vinden, denken ze. Het inkorten van de WW daarentegen zou structureel 20.000 banen opleveren, berekende het CPB eerder.

    • Eppo König