Deel internationale verdragen niet als hamerstuk voorleggen

Over internationale verdragen waarin bepalingen zitten die alle burgers raken moet in de Tweede Kamer altijd worden gedebatteerd. Deze mogen niet als hamerstuk worden behandeld. Dat is het doel van een wetsvoorstel dat VVD’er Joost Taverne vandaag indient. Volgens hem wordt zo een democratisch gat gedicht: als de Kamer erover debatteert, helpt dat rechters bij de interpretatie van verdragen. De VVD vindt dat verdragen de rechter te veel ruimte bieden om kabinetsbeleid te doorkruisen met uitspraken. (NRC)