Tekort van 228 miljoen

De provincie Zuid-Holland, die toezicht houdt op Rotterdam, is kritisch over de gemeentebegroting en constateert een gat van liefst € 228 miljoen in de periode 2016-2018. Het college moet voor de zomer aangeven hoe het wil bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Ook wil de provincie weten hoe achterstallig onderhoud van fietspaden, wegen en bruggen betaald gaat worden.